WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Szkoły Pełne Talentów

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Przyjaciele naszej szkoły!

Ruszyła kolejna – już 2 edycja akcji „Szkoły pełne talentów” sieci sklepów LIDL. W ubiegłym roku udało nam się dzięki Wam zebrać dużo Talenciaków i wymienić je na piłki do siatkówki, zestawy do gry w mini hokeja, instrumenty muzyczne (Bum bum rurki i dzwonki diatoniczne) oraz gry planszowe. Wszystkie te rzeczy służą naszym uczniom.

Zachęcamy Państwa do włączenia się także w tą edycję. Talenciaki można wrzucać do pudełek znajdujących się w budynku szkoły na ul. Maszynowej oraz na ul. Kresowej (na holu głównym i przy wejściu do I segmentu), albo zeskanować kod QR z Talenciaka, przypisując go do naszej szkoły.

 

Narodowe Czytanie

Z okazji kolejnej edycji Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w różnych działaniach, zachęcających do sięgnięcia po lekturę Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. 

W klasie VIIIb i VIIc przeprowadzono lekcję promującą ideę powszechnego czytania najwybitniejszych dzieł polskiej literatury. Uczniowie obejrzeli krótkie filmy ze strony Kancelarii Prezydenta promujące tegoroczne czytanie dzieła E. Orzeszkowej, wysłuchali krótkich fragmentów czytanych przez Prezydenta i Pierwszą Damę. Następnie nauczyciel przybliżył postać autorki „Nad Niemnem” oraz tematykę utworu, podkreślając znaczenie jakie odgrywał on po klęsce kolejnego zrywu patriotycznego – Powstania Styczniowego. Wysłuchali czytanego fragmentu opisującego piękno tytułowej rzeki, a zilustrowany on został fragmentem filmu. Dzięki lekcji uczniowie otrzymali przygotowanie do zetknięcia się z sobotnią akcją Narodowego Czytania w praktyce, w różnych punktach miasta.

Natomiast w klasach: 5c,6a,7a i 8a na lekcjach j.polskiego została odczytana „Legenda o Janie i Cecylii” z powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, a następnie uczniowie pisali streszczenie utworu. W przeczytanym fragmencie dostrzegliśmy piękno opisów przyrody i zwróciliśmy uwagę na wydarzenia związane z historią budowania państwa polskiego oraz na przesłanie płynące z legendy, że pracą przyczyniamy się do rozwoju Ojczyzny i w ten sposób wyrażamy swój patriotyzm.

W kl. 8cM uczniowie wcielili się w postacie wracające z pola po długim dniu ciężkiej, fizycznej pracy.  Wybrany fragment „Nad Niemnem” ilustrował szczęście i spełnienie ludzi pracujących na roli. Nasi uczniowie docenili piękno otaczającej ich przyrody, a także poznali zwyczaje i codzienne życie mieszkańców nadniemeńskiej okolicy. 

Ewa Wójcik, Maria Siemion, Natalia Kraszkiewicz

Warsztaty o energii odnawialnej

Dnia 12. września 2023 r. do Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie przyjechali animatorzy, którzy omawiali z uczniami klas 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, M12 oraz M3 jakie mamy źródła energii, gdzie powstaje prąd elektryczny, jak trafia do naszych domów oraz w jaki sposób można tę energię zaoszczędzić. Uczniowie obejrzeli również prezentację modeli elektrowni wiatrowej oraz słonecznej.

Uczniowie wykonywali samodzielnie eksperymenty: zasilali lampkę za pomocą energii wiatrowej i słonecznej, przemieniało energię słoneczną w ruch wiatraka wraz z sygnałem dźwiękowym. Odbyły się również wyścigi samochodzikami napędzanymi mini panelami fotowoltaicznymi.

Cała prezentacja zakończyła się podsumowaniem oraz sprawdzianem zdobytej wiedzy a uczniowie otrzymali dyplomy „Małego Laboranta”.

Informacja dotycząca płatności za obiady

Indywidualne numery kont do płatności za obiady dzieci z klas 2-8 są takie same jak w poprzednim roku. Nowe nadawane są tylko 6-latkom, dzieciom z klas 1A, 1B, 1M4, 1M5, 1M6, 1M7, 1M9, 1M11 oraz dzieciom, które nie uczęszczały na obiad w roku poprzednim. Wszystkie numery kont widoczne są w Dzienniku elektronicznym w zakładce OPŁATY.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme