Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

W naszej szkole:

  • Nauczanie odbywa się w systemie tradycyjnym oraz opartym na metodzie Marii Montessori.
  • Dzieci uczą się klasach 1-6 oraz grupach Montessori.
  • Realizujemy projekty unijne.
  • Zapewniamy indywidualizację kształcenia.
  • Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia.

Strona główna

LINK do DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO:
https://uonetplus.vulcan.net.pl/lublin

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA WARSZTATY
Informujemy, że w naszej szkole planujemy przeprowadzenie warsztatów dla rodziców, których celem jest kształcenie umiejętności wychowawczych w oparciu o program
wg A. Faber i E. Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci
do nas mówiły
.
Adresowany jest do osób, które pragną lepiej komunikować się z dziećmi ucząc się:

• rozpoznawać, akceptować i nazywać uczucia
• nie tylko słuchać, ale usłyszeć dziecko
• konsekwentnie, z szacunkiem wyrażać oczekiwania i ograniczenia
• motywować dziecko do współpracy
• wspólnie rozwiązywać konflikty
• szanować indywidualność dziecka
• wspierać je w usamodzielnianiu się i w budowaniu realnego poczucia własnej wartości

Program realizowany będzie w II okresie bieżącego roku szkolnego, tj. od 16 lutego 2015 r.
Obejmować będzie 10 cotygodniowych spotkań.
Czas trwania każdego spotkania do 3 godzin zegarowych (z przerwami).
Realizatorkami programu będą: psycholog – pani Ewa Misiuda – i pedagog – pani Joanna Szuran, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5.
Informacje i zapisy na warsztaty w terminie do 12 grudnia 2014 r.
1. W gabinecie pedagoga i psychologa.
2. U wychowawcy danej klasy.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą do rodziców o niedokonywanie wpłat
za obiady za miesiąc styczeń 2015 r.w grudniu 2014 r.

Wpłaty za obiady styczniowe należy uiścić w okresie od 01.01.2015 r. do 10.01.2015 r.

W kolejnych miesiącach wpłat należy dokonywać z góry do końca miesiąca (np. za luty do końca stycznia).

Obiady.GRUDZIEŃ.Zasady ruchu drogowego

 

Spotkanie z historią
Uczniowie klas 4-6 i grup Montessori uczestniczyli w w niezwykłej lekcji historii dotyczącej średniowiecza.

średniowiecze.1średniowiecze.2średniowiecze.3średniowiecze.4

 

 

 

 

 

koncert,2

K.Sz.1

 

11 LISTOPADA 2014

 

Uczniowie klasy VIc przygotowali spotkanie poświęcone 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie.1 Powstanie.2Powstanie 3Powstanie.4

Powstanie.5Powstanie.6Powstanie.8Powstanie.7

 

 

 

Biblioteka

DZIEŃ PAPIESKI

22 października odbyło się spotkanie z okazji Dnia Papieskiego.
DZIEN.PAPIESKI.1DZIEN.PAPIESKI.2DZIEN.PAPIESKI.3DZIEN.PAPIESKI.4

 

 

 

 

 

 

 DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Uroczystość dla klas starszych przygotowali uczniowie klasy VI A pod kierunkiem Pani Ewy Wójcik. Spotkanie uświetnił występ chóru szkolnego, który  przygotowała Pani Danuta Kołtyś.

 

 

 

 

 

 

Dla klas młodszych okolicznościowe przedstawienie przygotowała klasa IIA pod kierunkiem Pani Marii Żukowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka integracyjna klas drugich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
Inauguracja nauki połączona była z pasowaniem na ucznia.