Sukces naszej uczennicy

22-09-2016-11Nasza uczennica Wiktoria Krysa reprezentowała szkołę   
w biegu Mila Pamięci Ofiar Komunizmu organizowanym 
przez Fundację „Ruchu Solidarności Rodzin” we współpracy
z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Bieg odbył się 17 września 2016 r. na terenie Parku Ludowego.
W kategorii szkół podstawowych uczniów klas szóstych

Wiktoria zajęła 4 miejsce.

22-09-2016-22

 

Czy Leszek Czarny miał kolorowe sny?

19-09-2016-1

Jest to projekt realizowany przez szkołę we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Centrum Spotkania Kultur. Ideą jego jest przeprowadzenie serii warsztatów dla uczniów klas szóstych dotyczących tworzenia analogowej diaporamy, której tematem jest lokalna historia naszego miasta. Przed każdym z warsztatów jego uczestnicy zostaną wprowadzeni w kontekst historyczny, dzięki zwiedzaniu Muzeum Historii Miasta Lublina, wysłuchaniu legendy o Leszku Czarnym (którego sen w istotny sposób wiąże się z lokacją miasta) i odniesieniu owej legendy do najważniejszych faktów historycznych związanych z historią Lublina. Kontekst historyczny uzupełnią wykłady dotyczące mediów – zwiększające świadomość medialną uczniów. Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z techniką analogowej diaporamy, opracują scenariusz własnej interpretacji legendy o śnie Leszka Czarnego oraz samodzielnie wykonają (różnymi technikami) kolejne slajdy, stanowiące budulec diaporamy. Warsztaty zakończą się próbą zaanimowania na żywo owych slajdów w ramach otwartego dla publiczności pokazu.
Prowadzący: dr Magdalena Szubielska /wstęp o mediach/, mgr Małgorzata Surmacz /kustosz Muzeum na Bramie Krakowskiej/, mgr Radosław Bułtowicz /warsztaty diaporamy, koordynacja zadania/
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na lata 2016 – 2018.
Operator: Centrum Spotkania Kultur

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom. Odbywa się ona zgodnie z procedurą obowiązującą od dnia 1 września 2016 roku.

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 27 im. MARII MONTESSORI w LUBLINIE

(więcej…)

Wyprawka szkolna

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna jest możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych. 
Uprawnionymi w roku szkolnym 2016/2017 są jedynie uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (szczegóły w informacji).
Wniosek wraz z kopią orzeczenia osoby zainteresowane składają w szkole do dnia 5 września 2016 r.
(więcej…)

Strona 1 z 3712345678910...2030...Ostatnia »
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2015 Frontier Theme