Ferie zimowe

W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe na terenie całego kraju trwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. zgodnieparagrafem 11 gd.
                                                          Z poważaniem
                                                          Dyrektor Szkoły Wojciech Josicz

Szanowni Państwo

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389) informuję, że w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, od 9 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 roku będą wykorzystywane metody i techniki edukacji zdalnej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
Sposób prowadzenia zajęć:
W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji ustalonych przez wychowawcę klasy. Nauczyciele monitorować będą pracę dzieci, udzielać bieżącej informacji zwrotnej, konsultować realizację przydzielonych treści i zakres tych treści.
Forma pracy dzieci sześcioletnich jest kontynuowana w dotychczasowej formie stacjonarnej na terenie szkoły.
Komunikacja:
Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, platformy SP27, poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby telefonii komórkowej.
Koordynatorem zadań w każdej klasie jest wychowawca klasy i z nim w pierwszej kolejności powinni kontaktować się uczniowie i rodzice.
Przekazywanie zadań:
Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez nauczycieli w dni nauki. Nauczyciele będą gotowi do konsultacji na platformie SP27 każdego dnia w godzinach dotychczasowej pracy ( plan lekcji).
Nauczyciele, za pomocą łączy internetowych, monitorować będą realizację zadań i udzielać informacji zwrotnej wskazującej, co uczeń robi dobrze i w jakim kierunku musi pracować dalej, aby osiągnąć założony cel.
Planowanie pracy
Ważne jest to, aby dziecko nauczyło się planować swoje działania i zarządzać czasem własnym. Każdy uczeń niech opracuje swój plan dnia, który będzie uwzględniał jego potrzeby i predyspozycje. W tym planie musi uwzględnić czas na naukę, odpoczynek, kontakty z rówieśnikami (telefoniczne, internetowe), rozwój zainteresowań, aktywność fizyczną. Istotne jest przestrzeganie wyznaczonych ram czasowych. Dla najmłodszych dzieci przydatna może być klepsydra lub kuchenny minutnik.
Zajęcia ze specjalistami (pomoc psychologiczno-pedagogiczna )
Nauczyciele realizujący wsparcie uczniów z orzeczeniami, nauczaniem indywidualnym realizują dotychczasową formę pracy z uczniem. Nauczyciele specjaliści (logopeda, psycholog, pedagog) realizują dotychczasowy ustalony z uczniami i rodzicami plan zajęć.
Szanowni Państwo,
Dołożymy wszelkich starań, aby to zadanie, jakim jest nauczanie zdalne, było efektywne, jak najmniej stresujące, jak najbardziej wspierające.
Proszę pamiętać, że nie chodzi o to, żeby zrobić zadanie za dziecko, wyręczyć je we wszystkim, ale zachęcić je do pracy własnej, odpowiedzialności, uczciwości, poszukiwania rozwiązań oraz organizowania sobie dnia pracy. To są bardzo ważne umiejętności, które należy kształcić w młodych ludziach. W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
                                                                 Z poważaniem
                                                               Dyrektor szkoły
                                                                Wojciech Josicz
Uczniowie klas 4-8 realizują zajęcia edukacyjne zgodnie z planem zajęć wykorzystując Platformę edukacyjną szkoły (https://sp27.szkola-lublin.eu/)

Komunikat w sprawie konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie Zarządzenie nr 72 z dnia 16.11.2020 r. Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie zmiany Terminarza eliminacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 podajemy  harmonogram konkursów przedmiotowych:

03.12.2020 r. (czwartek) konkurs fizyczny, biblioteka
04.12.2020 r. (piątek) konkurs języka angielskiego, sala 25
07.12.2020 r. (poniedziałek) konkurs chemiczny, biblioteka
14.12.2020 r. (poniedziałek) Konkurs historyczny, biblioteka
15.12.2020 r. (wtorek) konkurs języka niemieckiego, biblioteka
16.12.2020 r. (środa) konkurs języka hiszpańskiego, biblioteka
17.12.2020 r. (czwartek) konkurs matematyczny, sala 56
18.12.2020 r. (piątek) konkurs polonistyczny sala 25

Konkursy odbywają się w budynku szkoły przy ul. Kresowej 7 o godz. 9.00
Konkursy trwają 90 minut.
Treść Zarządzenia: tutaj

Informacja dla rodziców

Proszę o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego po odbiór decyzji UM o stypendium szkolnym.
Czwartek 19 listopada 800 – 1000 Regina Tatara (Kresowa 7)
Poniedziałek 23 listopada 800 – 1400 Regina Tatara (Kresowa 7)
Wtorek 24 listopada 900 – 1330 Anna Wiater (Maszynowa 3)
Czwartek 26 listopada 1030 – 1300 Anna Wiater (Maszynowa 3)

Konkurs z języka niemieckiego

W październiku uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w Szkolnym Konkursie Językowo – Plastycznym pod hasłem „Idiomy niemieckie”. Zadanie polegało na dosłownej wizualizacji wybranego przez siebie idiomu oraz zapisanie go w języku niemieckim. Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego poprzez zabawę, podnoszenie poziomu umiejętności językowych oraz pokazanie różnorodności narzędzi językowych do opisywania rzeczywistości. W konkursie plastycznym oceniany był wkład ucznia oraz jego kreatywność.
Uczniowie przygotowali pracę pod okiem nauczyciela języka niemieckiego – Pani Katarzyny Łopało.

 

Lublin – Europejską Stolicą Młodzieży 2023

Miasto Lublin znajduje się w finale w konkursie o prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 zapraszamy młodych ludzi i wszystkie osoby zainteresowane aktywnością młodzieży do śledzenia fanpage Lublin 2023. Można znaleźć tam bieżące informacje oraz prezentacje działań,grup młodzieżowych w naszym mieście. Młodzież może organizować w szkołach lub grupach pozaszkolnych wydarzenia, na które chce zaprosić innych lub po prostu chcecie nagrać film, zrobić zdjęcie, z poparciem starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży zachęcamy do kontaktu przez profil Lublin 2023. Ze swojej strony szczególnie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu online na którym poznamy wyniki konkursu – link tutaj
                                                                            Zespół Europejskiej Stolicy Młodzieży

Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w webinarium z dietetykiem w ramach Programu Jedz z Głową. Poniżej zamieszczamy link do listopadowego rozkładu jazdy dla małych i dużych.
Zapraszamy do rejestracji na wydarzenia: tutaj

Warsztat będzie zrealizowany przez Fundację Medicover we współpracy z Miastem Lublin w ramach Programu Jedz z Głową.
Polecam!  Regina Tatara, pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme