Opłata za obiady za styczeń 2020 r.

1. Proszę nie dokonywać wpłat za obiady za styczeń 2020 r. w grudniu 2019 r.

2. Wpłaty za obiady styczniowe należy uiścić w okresie od 01.01.2020 r. do 10.01.2020 r.

3. Wpłat należy dokonywać w obowiązującej wysokości – saldo można uzgodnić telefonicznie, osobiście lub e-mailem.

Zaproszenie

Szkoła przystąpiła do projektu V Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników edycja 2019/2020 przeznaczonego dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych.
Cele konkursu:

  • kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
  • promocja czytelnictwa;
  • aktywizacja czytelników  poprzez możliwość wyboru tytułów książek konkursowych;
  • integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne;
  • promocja nowości wydawniczych, krajowej literatury współczesnej oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy;
    Zainteresowanych konkursem zapraszamy do biblioteki szkolnej.
    Więcej informacji: tutaj

Opłata za obiady

Opłata za obiady za grudzień 2019 r. wynosi 45,00 zł (15 x 3,00). Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy szkoły do dnia 30 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu na rachunek szkoły). Wpłata po tym terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

Ogłoszenie pedagoga szkolnego

UWAGA RODZICE!
Proszę o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego po odbiór decyzji UM o stypendium szkolnym.
Czwartek 14 listopada 10.00 – 11.00 Regina Tatara (Kresowa 7)
Piątek 15 listopada 8.30 – 12.00 Regina Tatara (Kresowa 7)
Poniedziałek 18 listopada 10.00 – 15.00 Regina Tatara (Kresowa 7)
Wtorek 19 listopada 9.30 – 14.00 Regina Tatara (Kresowa 7)
Środa 20 listopada 10.00 – 13.00 Regina Tatara (Kresowa 7)
Czwartek 21 listopada 10.00 – 13.00 Regina Tatara (Kresowa 7)

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme