WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

ZWROT WYPOŻYCZONYCH ZBIORÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Od 05.06.2023 r. (poniedziałek)

przyjmujemy tylko zwroty wypożyczonych książek i podręczników. Nie ma już wypożyczeń.

Wypożyczone książki przynosimy w godzinach pracy biblioteki, podręczniki wg ustalonego harmonogramu.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów, aby nie tworzyły się duże grupy uczniów jednego dnia.

Zwrot wypożyczonych książek jest niezbędny żeby zapewnić wypożyczenia uczniom w roku następnym!

Aktualnie jest wypożyczonych 6914 egzemplarzy książek, które powinny być zwrócone.

Uczniowie klas: 4-8 tradycyjne

przynoszą podręczniki do biblioteki przy ulicy Maszynowej 2 Uczniowie klas: 1-3, i wszystkie klasy „M”, do biblioteki przy ulicy Kresowej 7.

Przypominamy!

Jak przygotować podręczniki do zwrotu?
– zdejmujemy okładki (samoprzylepne zostawiamy)
– wycieramy gumką wszystkie podkreślenia, notatki, zapiski, rysunki
– rozprostowujemy zagięte kartki i rogi
– wyciągamy ze środka wszystkie swoje kartki z kartkówkami, notatkami itp.
– nie oddajemy do biblioteki podręcznika z religii i zeszytów ćwiczeń.

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonego podręcznika rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zwrotu kwoty zakupu poprzez wpłatę na konto bankowe wskazane przez bibliotekarza (zgodnie z Regulaminem wypożyczania podręczników szkolnych dla uczniów SP 27 w Lublinie)

 

HARMONOGRAM ZWROTU

PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 2022/2023

Zwroty podręczników, do biblioteki szkolnej, odbywają się najczęściej pod opieką wychowawców klas.

ul. Maszynowa 2

Godz. lek.

5.06.(poniedziałek)

6.06.(wtorek)

7.06.(środa)

8.06.(czwartek)

9.06.(piątek)

 1.  
   

4c

Boże Ciało

dzień wolny

 1.  

6b

 

8a

———————

———————

 1.  

4a

6c

 

———————

———————

 1.  
   

8c

———————

———————

 1.  
 

7b

 

———————

———————

 1.  

4b

5c

8b

———————

———————

 1.  
         

Godz. lek.

12.06.(poniedziałek)

13.06.(wtorek)

14.06.(środa)

15.06.(czwartek)

16.06.(piątek)

 1.  

5b

   

8a

6a

 1.  

5a

 

4c

8b

 
 1.  

6a

7a

6c

8d

 
 1.  
 

6b

7b

   
 1.  

8d

   

8c

 
 1.  

4b

4a

     
 1.  
   

7a

   

 

ul. Kresowa 7

Godz. lek.

5.06.(poniedziałek)

6.06.(wtorek)

7.06.(środa)

8.06.(czwartek)

9.06.(piątek)

1.

8fM

M4

8eM

Boże Ciało

dzień wolny

2.      

———————–

———————–

3.    

1b

———————–

————————

4.      

———————–

———————–

5.      

———————–

———————–

6.      

———————–

———————–

7.      

———————–

———————–

Godz. lek.

12.06(poniedziałek)

13.06.(wtorek)

14.06.(środa)

15.06.(czwartek)

16.06.(piątek)

1.

7cM

 

M5

3b

2b

2.    

6dM

M11

3a

3.

7dM

M9

M7

3,5M8

M12

4.

M2

2a

M6

4M8

M3

5.      

3c

M10/5M1

6.        

3,4M1

7.          

Z góry dziękujemy za dostosowanie się do naszej prośby

nauczyciele-bibliotekarze

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme