WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Zaproszenie na zajęcia

Stowarzyszenie Rysa realizuje, w okresie 01 czerwca do 31 października 2020 roku zadanie publiczne określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 rok pt. Realizacja działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży lub osób dorosłych uwzględniających aktywność rekreacyjno-sportową.

Oferta dedykowana jest do uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 27 w Lublinie.

Formy realizacji to: zajęcia edukacyjno-informacyjne, warsztaty ( w siedzibie Stowarzyszenia Rysa ul. Leszczyńskiego 23 w Lublinie) oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe (obiekty sportowe przy ul. Kresowej według harmonogramu).

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Data

Godz.zajęć

Rodzaj zajęć

Prowadzący

29.06.2020
Poniedziałek

10.00-12.00

Spotkanie organizacyjne
Gry i zabawy ruchowe

Anna Lewandowska

30.06.2020
Wtorek

10.00-13.00

Turniej piłki siatkowej

Anna Lewandowska

2.07.2020
Czwartek

10.00-13.00

Turniej piłki nożnej

Anna Lewandowska

7.07.2020
Wtorek

10.00-13.00

Turniej piłki ręcznej

Anna Lewandowska

9.07.2020
Czwartek

10.00-13.00

Turniej badmintona.
Tenis stołowy

Anna Lewandowska

14.07.2020
Wtorek

10.00-13.00

Turniej LA

Anna Lewandowska

16.07.2020
Czwartek

10.00-13.00

Turniej koszykówki.
Konkurs rzutów

Anna Lewandowska

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme