WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Zaproszenie do wzięcia udziału w kampanii „Rowerowa Wiosna” 2019

W dniach 20-31 maja w naszej Szkole odbędzie się kampania edukacyjna Rowerowa Wiosna, która promuje zdrowy tryb życia wśród uczniów szkół podstawowych, których zachęcamy do codziennej aktywności fizycznej, zwłaszcza na rowerze.
Zasady kampanii są proste, a zabawa trwa pełen miesiąc. Każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły w maju na rowerze, deskorolce, hulajnodze lub na rolkach otrzymuje każdego dnia dwie naklejki. Jedną z nich przykleja do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na klasowy plakat Rowerowej Wiosny. Gwarantuje to dobrą zabawę i zdrową rywalizację, a na zakończenie kampanii nagrody rzeczowe dla aktywnych uczniów i uczennic oraz dla klas.
Po zakończeniu kampanii dwie najbardziej rowerowe szkoły (w kategorii szkoła mała i szkoła duża) wygrają parkingi rowerowe, ufundowane przez sponsora – LPEC SA. Dla najlepszych klas przewidziano grupowe wyjścia do obiektów sportowych i instytucji kulturalnych. Najlepsi uczniowie oraz uczennice otrzymają nagrody indywidualne – plecaki sportowe.

Kto może wziąć udział?
Głównym odbiorcą akcji są szkoły podstawowe i uczniowie/uczennice z klas 4-8, ale także nauczyciele, pracownicy szkoły.
Główne cele:
-Zachęcenie dzieci i młodzieży do jazdy rowerem oraz regularnego dojeżdżania nim do szkoły, w tym jako dawka codziennego ruchu poprawiająca zdrowie i zwiększająca odporność na choroby;
-Nauka bezpiecznych zachowań na drodze poprzez regularne poruszanie się na rowerze i ćwiczenie umiejętności jazdy;
-Kształtowanie postaw ekologicznych, rozumienie roli i znaczenia roweru jako przyjaznego dla otoczenia środka transportu;

Każdy z uczestników Rowerowej Wiosny otrzyma:
-informator o zasadach akcji, korzyściach z jazdy rowerem, przygotowaniu do jazdy rowerem,
-dzienniczek dla każdego ucznia i uczennicy, z miejscem na naklejki na każdy dzień,
-małe naklejki do wklejania na plakaty dla szkół i do dzienniczków uczniów,
– film promujący kampanię „Rowerowa Wiosna” (dla szkoły)

16 czerwca (niedziela) – zapraszamy serdecznie na ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie Kampanii. Spotykamy się na Placu Litewskim skąd rowerami pojedziemy nad Zalew Zemborzycki (Słoneczny Wrotków). W trakcie EkoPikniku wręczone zostaną główne nagrody dla najbardziej aktywnych szkół.
Wręczenie nagród indywidualnych oraz pozostałych nagród grupowych dla najaktywniejszych klas odbędzie się podczas apeli w szkołach.

Organizatorem akcji jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka we współpracy z Urzędem Miasta Lublin w ramach programu Loverowy Lublin.
Kampania Rowerowa Wiosna odbywa się w ramach wydarzenia Loverowy Lublin i jest współfinansowana przez Miasto Lublin
Kontakt:
Koordynator kampanii Rowerowa Wiosna
Michał Wolny – Porozumienie Rowerowe
tel. 81 743-71-04 lub 8888-44-666
e-mail: michal@ekolublin.pl
www.loverowy.lublin.eu
Przydatne linki
http://lublinrowerem.pl
[2] http://mirl.info.pl
[3] http://www.loverowy.lublin.eu

REGULAMIN KAMPANII „ROWEROWA WIOSNA 2019”:
INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Kampania „Rowerowa Wiosna” adresowana jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych z klas 4-8 z terenu miasta Lublin.
2. Kampania organizowana jest przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka (zwane dalej Organizatorem) w partnerstwie z Miastem Lublin.
3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej w mieście.
4. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:
a. dwie najbardziej rowerowe szkoły w Lublinie (w swojej kategorii) otrzymają parkingi rowerowe,
b. najlepsze klasy w każdej szkole – bilety grupowe do instytucji kultury i sportu,
c. najaktywniejsi uczniowie – indywidualne nagrody rzeczowe. Przy 100% frekwencji.
5. O wyniku klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej klasie.
6. Placówka szkolna zgłaszając akces do udziału w Kampanii, zgłasza wszystkie klasy 4-8.
7. Cztery najbardziej rowerowe szkoły „Rowerowej Wiosny” (w kategorii małe szkoły- do 300 uczniów i duże szkoły – powyżej 300 uczniów) to placówki o najlepszej frekwencji rowerowej w kampanii – liczymy sumę aktywnych przyjazdów uczniów do szkoły w okresie trwania kampanii podzieloną przez ilość wszystkich uczniów szkoły z klas 4-8.

HARMONOGRAM KAMPANII:
1. Warunkiem udziału w Kampanii jest zarejestrowanie szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy oraz wyznaczenie szkolnego koordynatora do dnia 1 kwietnia br. oraz poinformowanie wszystkich potencjalnych uczestników i ich opiekunów prawnych o przetwarzaniu danych osobowych (imienia i nazwiska) w celu przeprowadzenia kampanii działając na podstawie Art. 23 ust.1 pkt.4 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2. Zarejestrowane szkoły otrzymają do dnia 20 maja 2019 r. komplet materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty klasowe, książeczki rowerowe dla uczniów i pracowników szkół, broszury dla rodziców, naklejki oraz klasowe i szkolne dzienniki rowerowe.
3. W ramach Kampanii liczone będą przejazdy rowerowe (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach) do szkoły w dniach od 20 do 31 maja 2019 r.
4. Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii, przy sprawdzaniu obecności na pierwszej lekcji.
5. Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza je przy nazwisku ucznia w klasowym dzienniku rowerowym oraz wydaje danego dnia dwie naklejki .
6. Uczestnicy przyklejają naklejkę w książeczce rowerowej, na plakat klasowy.
7. Pracownicy placówki tworzą oddzielną grupę z wyodrębnionym plakatem i dziennikiem rowerowym.
8. Szkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:
      a. przekazania rodzicom broszur informujących o Kampanii (np. za pośrednictwem uczniów) – do dnia 20 maja 2019 r.,
      b. przekazania książeczek rowerowych oraz dzienników rowerowych wychowawcom
klas zgłoszonych do Kampanii – do dnia 20 maja 2019 r.,
      c. zawieszenia w holu szkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczniom swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 20 maja 2019 r.,
      d. umieszczenia na szkolnej stronie internetowej i w mediach społecznościach należących do placówki przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii,
      e. przekazania organizatorowi dzienników rowerowych w dniu jej zakończenia – 31.05.2019 r. w formie pliku Arkusza Kalkulacyjnego na adres: michal@ekolublin.pl
f. zorganizowania grupy klasowej, która będzie uczestniczyła w praktycznych warsztatach bezpiecznego poruszania się rowerem dla młodzieży szkolnej. Warsztat będzie prowadzony przez trenerów „Rowerowej Wiosny” w dogodnym dla grupy terminie. Szkoła zobowiązuje się do zorganizowania min. 1 grupy klasowej w trakcie trwania Kampanii.
      g. zorganizowania uroczystego apelu szkolnego, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora,
      h. Poprawne wprowadzanie przyjazdów uczniów w elektronicznym klasowym dzienniku rowerowym,
      i. Wypełnienia ankiety podsumowującej przez szkolnego koordynatora Kampanii, do 20.06.2019 r.
9. Organizator, w terminie 7 dni od daty zakończenia Kampanii, ogłosi jej wyniki na stronie internetowej www.loverowy.lublin.eu oraz powiadomi laureatów drogą elektroniczną.
10. Nagrody zostaną dostarczone do szkół przez Organizatora niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.
11. Placówki biorące udział w Kampanii zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Kampanii.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme