WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Zaproszenie do udziału w biegu

8-09-2016-1 Zapraszamy do udziału w biegu Mila Pamięci Ofiar Komunizmu organizowanym  przez Fundację
„Ruchu Solidarności Rodzin”
we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Bieg odbędzie się 17 września 2016 r. na terenie Parku Ludowego.

Godz. 8:00 – wydawanie numerów startowych z chipem pomiaru czasu,
godz. 9:30 – zbiórka uczestników, otwarcie zawodów, rozgrzewka,
godz. 10:00 – bieg szkół podstawowych
godz. 10:30 – bieg szkół gimnazjalnych
godz. 11:00 – bieg szkół ponadgimnazjalnych
godz. 11:45 – dekoracja
godz. 12:00 – zakończenie.
REGULAMIN MILA PAMIĘCI OFIAR KOMUNIZMU

Lublin 17 września 2016r.
Organizator Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”  
Partner: Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Termin i miejsce
1.    Bieg odbędzie się w dniu 17 września 2016 r. (sobota).
2.    Start biegu nastąpi o godzinie 10:00 w Lublinie , PARK LUDOWY.
3.    Meta biegu Lublin PARK LUDOWY.
4.    Długość trasy: 1609m.
5.    Trasa będzie oznaczona taśmą.
6.    Uczniowie szkół podstawowych na starcie ustawiają się kolejno wg. klas szkolnych w kolejności: klasa VI , klasa V , klasa IV. Zawodnicy szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych wg. indywidualnego rozstawienia.
7.    Organizator przewiduje start biegów towarzyszących nauczycieli i rodziców uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Rodzice i nauczyciele z danego typu szkoły ustawiają się na końcu peletonu uczniów w danej grupie biegowej.
8.    Szczegółowe informacje dotyczące rozstawienia zawodników będą podawane przez spikera zawodów.     9.    Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin
Trasa
Bieg zostanie rozegrany w PARKU LUDOWYM w Lublinie. Nawierzchnia asfaltowa, szutrowa.
Uczestnictwo
1.    W biegu prawo startu mają uczniowie, którzy posiadają aktualne badania lekarskie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
2.    Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Organizacja startu grup biegowych ( dotyczy szkół dziennych)
GRUPA BIEGOWA SZKOŁY PODSTAWOWE klasy IV – VI
Start godz. 10:00 bieg dziewcząt szkoły podstawowe
Start godz. 10:00 bieg chłopców szkoły podstawowe  
GRUPA BIEGOWA SZKOŁY GIMNAZJALNE
Start godz. 10:30 bieg dziewcząt
Start godz. 10:30 bieg chłopców
GRUPA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE (dzienne szkoły średnie II stopnia)
Start godz. 11:00 bieg dziewcząt
Start godz. 11:00 bieg chłopców  
BIEGI TOWARZYSZĄCE
Start godz.10:00 bieg rodziców i wychowawców szkoły podstawowe
Start godz. 10:30 bieg rodziców i wychowawców szkoły gimnazjalne
Start godz. 11:00 bieg rodziców i wychowawców szkoły ponadgimnazjalne
ZAPISY
Zapisy na biegi odbywają się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie e-zgłoszenia do 16 września 2016r. (piątek do godz. 20:00), oraz w Biurze Zawodów Lublin, Królewska 3 w dniach 12 – 15 września 2016r. w godz. 8:00 – 15:30.  Dodatkowo w dniu 17 września  2016 r. (sobota) w godz. 8:00 – 9:00 rejestracji będzie można dokonać w specjalnym punkcie rejestracji znajdującym się w budynku Targów Lublin SA – ul. Dworcowa 11.
Organizator przewidział limit zawodników w liczbie 555. Ze względu na limit zawodników a także ograniczenie czasowe rejestracji chętnych w dniu zawodów zalecamy jak najwcześniejsze dokonanie zapisów na bieg.
OPŁATA BIEGOWA
Udział w biegu jest bezpłatny.
 PAKIET STARTOWY
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom ukończenia biegu i wodę mineralną.
POMIAR CZASU
Klasyfikacja zawodników odbywa  się elektronicznie na podstawie pomiaru czasów brutto. Rzeczywistych czas netto będzie podany dodatkowo tylko do wiadomości zawodników.
KLASYFIKACJE
Klasyfikacja szkoły podstawowe (miejsca I – III)
Dziewczęta: D/klasa IV , D/klasa V, D/klasa VI.
Chłopcy:      C/klasa IV,  C/klasa V, C/klasa VI,
Klasyfikacja szkoły gimnazjalne (miejsca I – III)
Klasyfikacja dziewcząt
Klasyfikacja chłopców
Klasyfikacja szkoły ponadgimnazjalne (miejsca I – III)
Klasyfikacja dziewcząt
Klasyfikacja chłopców
KLASYFIKACJE DODATKOWE:
Klasyfikacja rodziców (miejsce pierwsze)
Szkoły podstawowe najlepszy rodzic (K+M)
Szkoły gimnazjalne najlepszy rodzic (K+M)
Szkoły ponadgimnazjalne najlepszy rodzic(K+M)
Klasyfikacja nauczycieli (miejsce pierwsze)  
Szkoły podstawowe najlepszy nauczyciel (K+M)
Szkoły gimnazjalne najlepszy nauczyciel (K+M)
Szkoły ponadgimnazjalne najlepszy nauczyciel(K+M)

Klasyfikacja specjalna – najliczniejsza reprezentacja szkoły – miejsce pierwsze.   Reprezentacja szkoły: uczniowie, nauczyciele i rodzice danej placówki szkolnej.
Klasyfikacja:
Szkoły podstawowe
Szkoły gimnazjalne
Szkoły ponadgimnazjalne

NAGRODY
W klasyfikacji szkoły podstawowe – medale
W klasyfikacji szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – medale
W klasyfikacji specjalnej – puchary  

Strefa startu – PARK LUDOWY LUBLIN
Godz. 8:00 wydawanie numerów startowych z chipem pomiaru czasu w specjalnym punkcie rejestracji znajdującym się w budynku Targów Lublin SA – ul. Dworcowa 11.
godz. 9:30 zbiórka uczestników, otwarcie zawodów, rozgrzewka
godz. 10:00 – bieg szkół podstawowych
godz. 10:30 – bieg szkół gimnazjalnych
godz. 11:00 – bieg szkół ponadgimnazjalnych
godz. 11:45 – dekoracja
godz. 12:00 zakończenie  

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme