WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Zaproszenie do udziału w biegu

24-10-2016BIEG – NOCNA MILA NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2016 r.
Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły z klas IV – VI do startu w Pierwszym Biegu Niepodległości, który odbędzie się w Lublinie 11 listopada 2016 roku o godzinie 1630.

 • Formuła biegu to: 1 Nocna Mila Niepodległości.
 • Bieg zostanie zorganizowany w Centrum miasta Lublina w dniu Narodowego Święta Niepodległości.
  W ramach wydarzenia odbędą się trzy biegi dedykowane uczniom, rodzicom i nauczycielom ze szkół podstawowych klasy IV-VI, szkół gimnazjalnych i szkół ponad gimnazjalnych a także w kategorii OPEN.
 • Dystans 1609 metrów.
 • Trasa: Krakowskie Przedmieście, Plac Łokietka, ul. Bramowa, ul. Jezuicka, ul. Dominikańska,
  ul. Archidiakońska, ul.Grodzka, ul.Rybna, ul.Olejna, ul. Rynek.
 • Uczestnictwo:
  W biegu mają prawo startu tylko dzieci posiadające zgodę lekarza ( zaświadczenie należy dostarczyć do nauczycieli WF).
  – Zgłoszenia dokonuje szkoła za pośrednictwem strony www.
  – Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
  – Rodzice, opiekunowie są odpowiedzialni za przybycie z dziećmi na miejsce zbiórki i odebranie z mety w dniu zawodów.
      Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4.11.2016 przez nauczycieli WF.
  Szczegóły: Tutaj
  Zapraszamy
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme