WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

Informujemy, że w naszej szkole planowane jest przeprowadzenie warsztatów dla rodziców, których celem jest kształcenie umiejętności wychowawczych w oparciu o program wg A. Faber i E. Mazlish
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Adresowany jest do osób, które pragną lepiej komunikować się z dziećmi ucząc się:

  • rozpoznawać, akceptować i nazywać uczucia
  • nie tylko słuchać, ale usłyszeć dziecko
  • konsekwentnie, z szacunkiem wyrażać oczekiwania i ograniczenia
  • motywować dziecko do współpracy
  • wspólnie rozwiązywać konflikty
  • szanować indywidualność dziecka
  • wspierać je w usamodzielnianiu się i w budowaniu realnego poczucia własnej wartości

Program realizowany będzie w I okresie bieżącego roku szkolnego, tj. od 12 października 2015 r. Obejmować będzie 10 cotygodniowych spotkań. Czas trwania każdego spotkania do 3 godzin zegarowych (z przerwami).

Realizatorkami programu będą: psycholog – pani Ewa Misiuda – i pedagog – pani Joanna Szuran, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5.

Informacje i zapisy na warsztaty w terminie do 25 września 2015 r.

  1. W gabinecie pedagoga i psychologa.
  2. U wychowawcy danej klasy.

Alicja Nagrodzka

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme