WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Zaproszenie dla rodziców na warsztat

Informujemy, że w naszej szkole planowane jest przeprowadzenie warsztatów dla rodziców, których celem jest kształcenie umiejętności wychowawczych w oparciu o program wg A. Faber i E. Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Adresowany jest do osób, które pragną lepiej komunikować się z dziećmi ucząc się:
• rozpoznawać, akceptować i nazywać uczucia
• nie tylko słuchać, ale usłyszeć dziecko
• konsekwentnie, z szacunkiem wyrażać oczekiwania i ograniczenia
• motywować dziecko do współpracy
• wspólnie rozwiązywać konflikty
• szanować indywidualność dziecka
• wspierać je w usamodzielnianiu się i w budowaniu realnego poczucia własnej wartości.

Program realizowany będzie w II okresie bieżącego roku szkolnego, tj. od 16 lutego 2015 r.
Obejmować będzie 10 cotygodniowych spotkań.
Czas trwania każdego spotkania do 3 godzin zegarowych (z przerwami).
Realizatorkami programu będą: psycholog – pani Ewa Misiuda – i pedagog – pani Joanna Szuran, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5.
Informacje i zapisy na warsztaty w terminie do 12 grudnia 2014 r.
1. W gabinecie pedagoga i psychologa.
2. U wychowawcy danej klasy.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme