WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Zaproszenie dla rodziców dzieci 5-letnich z przedszkolnych grup Montessori    

Dyrekcja i nauczyciele nauczania metodą Marii Montessori
zapraszają rodziców
dzieci 5-letnich z przedszkolnych
grup Montessori    
zainteresowanych kontynuacją kształcenia w klasach Montessori
na spotkanie informacyjne w dniu
25 lutego 2020 r. w godz. 16.30– 17.30
w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 27
im. Marii Montessori w Lublinie przy ul. Kresowej 7

W programie spotkania:
– informacje na temat organizacji opieki nad dzieckiem w szkole,
charakterystyka pracy metodą Marii Montessori na II, III i IV poziomie.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme