WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Zakończenie roku szkolnego w dniu 23 czerwca 2023 r. ul. Kresowa 7

Boisko szkolne:
godz. 8:30 – klasy I – III i grupy 2 poziomu Montessori
godz. 9:30 – klasy IV – VI i grupy 3 poziomu Montessori

Sala gimnastyczna:
godz. 11:30 – klasy VII – VIII

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, dyrekcję, nauczycieli i pracowników
Szkoły Podstawowej nr 27 na wspólne dziękczynienie podczas uroczystej Mszy Świętej z okazji zakończenia roku szkolnego 202
2/2023 w  dniu 25 czerwca 2023 o godzinie 12.00 w Kościele
pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, Lublin ul. Gospodarcza 7

Księża i katecheci

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme