WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi 22 x 4,50 zł = 99,00 zł
Prosimy o pilne uregulowanie zaległości za miesiąc wrzesień 2023 r.

Zajęcia w świetlicy Czy języki są rzeczywiście obce?

Nauczycielki świetlicy Jagoda Antoniak i Agnieszka Dżaman zorganizowały kolejne spotkania poświęcone językom obcym.

Zajęcia z języka ukraińskiego

Pan Artur zapoznał dzieci z językiem ukraińskim.
Pisownia tego słowiańskiego języka, wymowa i podobieństwo do języka polskiego bardzo zainteresowały dzieci.

17.11.2015.2

Spotkanie z językiem łacińskim

Pani Krystyna, filolog klasyczny i nauczyciel akademicki opowiadała dzieciom o języku łacińskim i jego historii.
Mówiła o jego formach, które spotykamy w języku polskim.

 

17.11.2015.1
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme