WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Zajęcia profilaktyczne

Warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki        
nadwagi i otyłości prowadzone przez studentki
Dietetyki na Wydziale Nauk o Żywności
i Biotechnologii na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie Panią Martynę Kołowerzo, Karolinę Jachimowicz oraz Ilonę Aleksandrowicz. 
Zajęcia profilaktyczne Stop cyberprzemocy
dla klas III. Prowadzenie Zastępca Naczelnika Oddziału Dyżurnych, Planowania Pracy
i Profilaktyki, Pani Sylwia Kuc

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme