WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi 16 x 4,50 zł = 72,00 zł
Opłaty za obiady 6-latków za miesiąc grudzień należy dokonać wyjątkowo z góry do 10.12.2023 r.
Przypominamy, że terminem płatności za obiady uczniów klas I-VIII za miesiąc grudzień jest 10.12.2023 r.
Prosimy o pilne uregulowanie niedopłat.

Plan pracy szkoły w czasie trwania próbnego egzaminu ósmoklasisty

Maszynowa 2

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 213

KLASA 8B

SALA 111

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Lucyna Mączka

Pani Ewa Zborowska

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

5. 11.30 – 12.25

Pani Dorota Stefańska

Pani Bożena Derza – Muciek

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

6. 12.25 – 13.20

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 4A, 6A,7A zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 4A Pani Beata Budzyńska przechodzi do sali 207

5. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 108

klasa 7A Pani Ewa Zborowska przechodzi do sali 209

Maszynowa 2

20.12.2023 r. (środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 108

KLASA 8B

SALA 211

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Maria Siemion

Pani Ewa Wójcik

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.25

Pani Anna Lewandowska

Pani Lucyna Mączka

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Joanna Olszewska

Pani Ewa Kwiatkowska

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

6. 12.15 – 13.20

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 7A, 7C, 5A, 6B, zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 7A Pani Maria Siemion przechodzi do sali 213

5. godzina lekcyjna – klasa 7C Pani Ewa Wójcik przechodzi do sali 212

klasa 5A Pani Milena Furmanek przechodzi do sali 210

klasa 6B zastępstwo Pan Adam Biały sala 112

Maszynowa 2

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 210

KLASA 8B

SALA 107

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Joanna Olszewska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 6A, 6B, zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 16

4. godzina lekcyjna – klasa 6B Pani Joanna Olszewska przechodzi do sali 111

Kresowa 7

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

Uczniowie z dostosowaniami SALA 34

3. 9.40 – 10.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pani Dorota Stefańska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

4. 10.25 – 11.25

Pani Małgorzata Mergo

Pan Mikołaj Augustynowicz

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

5. 11.25 – 12.15

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

6. 12.15 – 13.20

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 6EM, 6DM,1A, grupa M11 zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 63

5. godzina lekcyjna – klasa 6DM Pani Jolanta Boniecka przechodzi do sali 66

klasa 1A Pani Monika Piasecka przechodzi do sali 14

6. godzina lekcyjna – grupa M11 Pani Katarzyna Gaworska przechodzi do sali 8

Kresowa 7

20.12.2023 r.(środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

4. 10.30 – 11.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pan Cezary Guściora

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Mergo

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

6. 12.15 – 13.20

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 4M1+4M2+4M8 M, 6DM, 6EM, grupa M5 zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – grupy 4M1+4M2+4M8 Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 56

klasa 6DM Pan Cezary Guściora przechodzi do sali 66

5. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 60

grupa M5 Pani Maria Augustowska przechodzi do sali 40

Kresowa 7

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 66

KLASA 8DM

SALA 56

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Elżbieta Chmiel

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

4. 10.30 – 11.25

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 7DM, 6EM, grupa 5M3+5M10+5M12, 1B zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pan Dariusz Cieśla przechodzi do sali 68

grupy 5M3+5M10+5M12 Pani Barbara Kollar przechodzi do sali 55

4. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Łączyńska – Solis przechodzi do sali 67

klasa 1B Pani Grażyna Zglińska przechodzi do sali 55

5. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Mergo przechodzi do sali 55

W tych dniach obowiązuje strój galowy klas VIII

Lekcje przed i po egzaminie próbnym odbywają się według planu zajęć.

Informacje o egzaminie próbnym znajdują się w zakładce Uczniowie > Egzamin ósmoklasisty

Zajęcia pozalekcyjne

HARMONOGRAM SPORTOWYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 2023/2024

ZAJĘCIA MIEJSCE TERMIN PROWADZĄCY ZAJĘCIA
 Piłka nożna dziewcząt i chłopców klas VI – VII – LZS ul. Maszynowa 2 Poniedziałek

15:10 – 16:10

Cezary Guściora
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla  klas IV – VI ul. Kresowa 7 Poniedziałek

8:40 – 9:40

Urszula Borowiec
Siatkówka dziewcząt i chłopców klas V – VI – LZS ul. Maszynowa 2 Wtorek

14:20 – 15:20

Anna Lewandowska
Koszykówka dziewcząt i chłopców klas VI –  VIII – LZS ul. Kresowa 7 Wtorek

15:10 – 16:10

Małgorzata Kulpińska
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla  klas IV – VI ul. Kresowa 7 Środa

14:20 – 15:20

Urszula Borowiec
Siatkówka dziewcząt i chłopców klas VII ul. Maszynowa 2 Środa

14:20 – 15:50

Marek Rędzia
Siatkówka dziewcząt i chłopców klas V – VI – LZS ul. Maszynowa 2 Czwartek

15:10 – 16:10

Anna Lewandowska
Piłka nożna dziewcząt i chłopców klas  VI – VII –LZS ul. Maszynowa 2 Czwartek

14:20 – 15:20

Cezary Guściora
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla klas I – III ul. Kresowa 7 Czwartek

9:30 – 10:30

Małgorzata Kulpińska
Koszykówka dziewcząt i chłopców klas VI – VIII – LZS ul. Kresowa 7 Czwartek

15:10 – 16:10

Małgorzata Kulpińska
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla klas I – III ul. Kresowa 7 Piątek

12:15 – 13:15

Małgorzata Kulpińska

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE, WSPIERAJĄCE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

IMIĘ I NAZWISKO

NAUCZYCIELA

RODZAJ ZAJĘĆ KLASA DZIEŃ GODZINA MIEJSCE ZAJĘĆ SALA
 

Kochalska Izabela

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Środa 10:35 – 11:20 Kresowa 7 55
 

Wójtowicz Joanna

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Środa 12:35 – 13:20 Kresowa 7 68
 

Stefańska Dorota

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Wtorek 15:10 – 15:55 Maszynowa 2 110
 

Kwiatkowska Ewa

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty klasa 8 B

Czwartek 14:25 – 15:25 Maszynowa 2 112
 

Marzena Kocowska

 

Zajęcia wspierające

8 latków

Środa 12:35 – 13:20 Kresowa 7 16
Marzena Butrymowicz Zajęcia wyrównawcze M6 Środa 8:00-8:45 Kresowa 7 38

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  –  KOŁA  ZAINTERESOWAŃ

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

LP IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA RODZAJ ZAJĘĆ KLASA DZIEŃ GODZINA MIEJSCE ZAJĘĆ SALA
1. Karolina Niewiadomska Koło czytelnicze klasy IV Środa

 

14:20 – 15:10 Maszynowa 2 13
2. Agnieszka Trojniak Warsztaty teatralne

III poziom Montessori

Poniedziałek 13:25 – 14:20 Kresowa 7 52
3. Maria Augustowska Warsztaty teatralne

III poziom Montessori

Poniedziałek 13:35 – 14:20 Kresowa 7 52
4. Marta Makarewicz Warsztaty teatralne

III poziom Montessori

Poniedziałek 13:25 – 14:20 Kresowa 7 52
5. Adam Biały Koło informatyczne środa 15:15 – 16:00

co dwa tygodnie

Maszynowa 2 112
6. Marzena Butrymowicz Koło matematyczne grupa M6 poniedziałek 13:25 – 14:20 Kresowa 7 38
7. Jolanta Łubiarz

 

Koło matematyczne  przygotowanie do konkursów Poniedziałek 15: 15 –16:00 Kresowa 7 61

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PŁATNE

Zajęcia Dzień Godzina Miejsce Sala
Szachy Wtorek 13:30-14:30 ul. Kresowa 7 s. 55
Ukulele Środa 12:35-13:20

13:35-14:20

14:25-15:10

ul. Kresowa 7 s.66/s.67
Lego – Robotyka Wtorek 13:30-14:30 ul. Kresowa 7 s. 66/s. 67
Karate Poniedziałek

Środa

Piątek

16:30-19:00 ul. Kresowa 7 s. 27
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme