WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

XXXVIII finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju BRD

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie są organizatorami XXXVIII finału powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju BRD.

Turniej odbędzie się 16 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, ul. Kresowa 1.

 • Zgłoszenia uczestników należy dokonywać do 10 maja 2015 r. na adres e-mail: poczta@sp27.lublin.eu lub faxem: 81 746-24-68.
 • Drużyna szkół podstawowych powinna składać się z 4 osób – obowiązkowo
  2 dziewczynki i 2 chłopców. Drużyna gimnazjów składa się z 3 osób.
 • Organizator przygotowuje rowery dla uczniów:
  – szkół podstawowych (koła rowerów 20 i 24 calowe do wyboru)
  – gimnazjów (koła rowerów 26 calowe wolnobieżne).
 • Uczestnicy turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

Szkoły podstawowe:

 1. kartę rowerową,
 2. legitymację szkolną,
 3. pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w turnieju,
 4. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,
 5. obowiązkowo własne kaski.

Szkoły gimnazjalne:

 1. kartę rowerową, kartę motorowerową, prawo jazdy kat. AM,
 2. legitymację szkolną,
 3. pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w turnieju,
 4. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,
 5. obowiązkowo własne kaski.

Program turnieju:
9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników, wydawanie dokumentacji, numerów startowych, numerów drużyn (losowanie).
9.45 – 10.00 Uroczyste otwarcie, powitanie gości, uczestników, przedstawienie kierownictwa turnieju.
10.05 – 10.25 Odprawa techniczna (opiekunowie i uczestnicy).
10.30 – 11.20 Rozwiązywanie testów brd – szkoły podstawowe.
11.30 – Obiad – szkoły podstawowe.
10.25 – 12.05 Konkurencje sprawnościowe – gimnazja.
12.20 – 12.50 Rozwiązywanie testów brd – gimnazja.
12.20 – 13.50 Konkurencje sprawnościowe – szkoły podstawowe.
13.00 – Obiad – gimnazja.
15.00 – Uroczyste zakończenie turnieju.

Turniej zostanie zorganizowany w oparciu o Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju,
który dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/turnieje

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme