WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

XLIII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

KOMUNIKAT

Eliminacje Powiatowe

 XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

dla uczniów szkół podstawowych Grupa I i Grupa II.

 

     Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie jest organizatorem eliminacji powiatowych bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Współorganizatorami tego turnieju są :

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Straż Miejska w Lublinie oraz Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zarządu Polskiego Związku Motorowego w Lublinie.

       W związku z organizacją kolejnego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w dwóch grupach szkół podstawowych: grupa I – uczniowie w wieku 10-12 lat (rocznik 2010 i młodsi), grupa II – pozostali uczniowie szkół  podstawowych powiatu lubelskiego informujemy, iż:

 1. Etap powiatowy Turnieju odbędzie się 14.05.2022 r. (sobota) w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie przy ul. Kresowej 7.
 2. Zgłoszenia uczestników do Turnieju należy przesyłać do dnia 10.05.2022 r. na adres e-mail: poczta@sp27.lublin.eu lub faxem: 81 746 24 68.

     W zgłoszeniach powinny być następujące informacje:

 1. a) nazwa szkoły, nazwiska i imiona poszczególnych uczniów;
 2. b) I grupa: 4 osobowe drużyny szkoły podstawowej – 2 dziewczynki i 2 chłopców oraz II grupa – trzyosobowe reprezentacje;
 3. c) data urodzenia uczniów;
 4. d) nazwisko i imię opiekuna;
 5. e) telefon kontaktowy.
 6. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w Turnieju jest posiadanie i przedstawienie do wglądu:
 7. a) I grupa:

     – karty rowerowej,

     – ważnej legitymacji szkolnej,

     – pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów do udziału w Turnieju w dniu 14.05.2022 r.

     – oświadczenia rodziców lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych

         do udziału w Turnieju w dniu 14.05.2022 r.

 1. b) II grupa:

        – karty rowerowej, karty motorowerowej lub prawa jazdy kategorii AM,

        – ważnej legitymacji szkolnej,

        – pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów do udziału w Turnieju w dniu 14.05.2022

        – oświadczenia rodziców lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych

         do udziału w Turnieju w dniu 14.05.2022

 1. Turniej zostanie zorganizowany w oparciu o Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym z lutego 2022 r., który dostępny jest na stronie internetowej http://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogoego-turnieje/turnieje
 2. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne oraz bezpieczeństwo opiekunowie drużyn proszeni są o dopilnowanie, aby uczestnicy zaopatrzyli się w odpowiednią odzież i poza tym obowiązkowo we własne kaski rowerowe.
 3. Organizator przygotowuje rowery dla uczniów l grupy (koła rowerów 20”- składaki i 24” do wyboru), a dla uczniów II grupy (koła rowerów 24” i 26” do wyboru).
 4. Przystąpienie do Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody prawnych opiekunów uczniów na przetwarzanie danych osobowych uczestników Turnieju, których przetwarzanie związane jest z organizacją Turnieju, w tym publikowaniem wyników na stronach internetowych organizatorów.

  8.W przypadku ewentualnych zmian regulaminu wynikających z możliwości organizatora (np. niesprzyjająca pogoda) uczestnicy zostaną powiadomieni na odprawie Turnieju.

 1. Zawodnicy Turnieju (z I grupy i II grupy):
 2. a) rozwiązują testy teoretyczne: 25 pytań z wiedzy ogólnej przepisów ruchu drogowego oraz

                                                       10 skrzyżowań drogowych

 1. b) wykonują zadania praktyczne:TURNIEJE BRD w roku szkolnym 2021/2022
 2. jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego (MRD).
 3. jazda rowerem po rowerowym torze przeszkód (RTP).
 4. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Orientacyjny program czasowy Turnieju:

 

Godziny I grupa II grupa
  9.00-  9.45 Rejestracja uczestników Rejestracja uczestników
  9.45-10.00 Uroczyste otwarcie Turnieju Uroczyste otwarcie Turnieju
10.05-10.25 Odprawa techniczna Odprawa techniczna
10.30-11.10 Rozwiązywanie testów Pomoc przedmedyczna
11.20-12.00 Pomoc przedmedyczna Rozwiązywanie testów
12.00 —– RTP MRD
   ——13.00 MRD RTP
13.00-13.30 Obiad Obiad
13.30-14.00 Ogłoszenie wyników i nagrody. Ogłoszenie wyników i nagrody.

 

Elementy przeszkód:  RTP dla wszystkich drużyn (I grupa i II grupa):

 1. Korytarz z desek
 2. Przedmiot do przewożenia
 3. Przewożenie przedmiotu na uwięzi
 4. Rynna
 5. Slalom kółkowy
 6. Zatrzymanie w miejscu
 7. Zawracanie w kwadracie

  8.. Zwężenie na półkolu

 Organizatorzy Turnieju

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme