WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Wyniki konkursu „Mój nauczyciel”

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ NAUCZYCIEL”

Laureaci z klas starszych:

Aleks Jasiński 7DM
Marek Czyżykiewicz 7A
Julia Karwacka 6A

Laureaci z klas młodszych:

Gaja Jawor M9
Oliwia Zbożyńska 3B
Sylwia Anszczak 1B
Blanka Jezior M5
Igor Kobiałka 1A
Fabian Bielak 1A
Oliwia Garczyńska 1B
Aniela Wolska 3c
Zuzanna Górska 2A
Aleksandra Wargocka 3B

Gratulujemy! Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme