WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Wyniki konkursu LEON

W dniach 26-28 kwietnia 2017 odbyła się wiosenna sesja Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego LEON. W konkursie wzięło udział 92 uczniów naszej szkoły. Rozwiązywali testy z matematyki, języka polskiego i ortografii. A oto ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki:

Matematyka
Klasa I
Julia Krysa 2 m-ce
Klasy II
Karolina Patiopa 1 m-ce
Wiktor Grabowiec 1 m-ce
Miłosz Kosior 1 m-ce
Natalia Czuczwar 1 m-ce
Wiktor Smoliński 2 m-ce
Gabriel Karłowicz 3 m-ce
Klasa IV
Jakub Czuczwar 1 m-ce
Ortografia
Klasa IV
Agata Ruszkowska 2 m-ce
Milena Wójcik 3 m-ce
Jakub Czuczwar 3 m-ce 

Język polski
Klasa IV
Michał Kochański 1 m-ce
Julia Jakubaszek 1 m-ce
Gabriela Furmanowska 1 m-ce
Jakub Czuczwar 2 m-ce

Gratulujemy sukcesów!      Katarzyna Zentak

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme