WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

WAŻNE OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

W związku z ograniczoną dostępnością do szczepień profilaktycznych przeciwko grypie, Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin prowadzi działania mające na celu pozyskanie dodatkowej ilości szczepionek dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat.
Szczepienia te mogą być realizowane odpłatnie szczepionką donosową FluenzTetra w przychodniach zdrowia w miesiącu grudniu 2020 .
( koszt szczepionki 95,75+ koszt badania i wykonanie szczepienia).
Termin ten daje możliwość zwiększenia ochrony przed szczytem sezonu grupowego, który przypada na okres styczeń – marzec. Lista przychodni zostanie opublikowana w terminie późniejszym po oszacowaniu liczby osób zainteresowanych.

W związku z powyższym proszę zainteresowanych rodziców o zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie do dnia 12 listopada 2020 roku do godziny 1500 telefonicznie lub na adres e-mailowy szkoły.

                                                                              Dyrektor szkoły                                                     
                                                                              Wojciech Josicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme