WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi 22 x 4,50 zł = 99,00 zł
Prosimy o pilne uregulowanie zaległości za miesiąc wrzesień 2023 r.

Ważna informacja – obiady

Ważna informacja dla rodziców:
W związku z podwyżkami kosztu żywności Rada Rodziców podjęła decyzję o zmianie ceny jednostkowej obiadu na 4,00zł, która obowiązuje od 1 czerwca 2022r.

 

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2022r. wynosi 15 x 4,00zł = 60,00zł.

Wszystkich rodziców dzieci uczęszczających na obiady prosimy o podpisanie aneksu do umowy o korzystaniu a obiadów (załącznik) i dostarczenie do sekretariatu szkoły przy ulicy Kresowej 7 do dnia 31.05.2022r.
Prosimy również o natychmiastowe uregulowanie niedopłat.
Informacje o saldzie konta dostępne są u intendenta:
telefon: 81 746 19 77 wew. 8
email:  a.plewik@sp27.lublin.eu

 

Aneks do umowy obiadowej

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme