WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi 22 x 4,50 zł = 99,00 zł
Prosimy o pilne uregulowanie zaległości za miesiąc wrzesień 2023 r.

UWAGA! Ogłoszenie

W związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) w szkole nie odbędą się zajęcia edukacyjne. Prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, które przyjdą do szkoły.
Dzieci te przychodzą do szkoły według piątkowego planu. Uczniowie, którzy przyjdą na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, otrzymają obiad, jeśli został on opłacony (opłata za marzec).

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme