WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Uczennica naszej szkoły  laureatką Olimpiady Matematycznej Juniorów

Maria Bażęcka, uczennica klasy 8eM uzyskała tytuł Laureata Olimpiady Matematycznej Juniorów I Stopnia. 

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.
 
W tym roku w zawodach trzeciego stopnia XVII Olimpiady Matematycznej Juniorów wzięło udział 158 uczniów ze 127 szkół z całej Polski.  Marysia znalazła się wśród 16 najlepszych uczniów, którzy otrzymali tytuł  laureata stopnia I.  Wśród nagród jest udział w Obozie Naukowym OMJ i  Stypendium Fundacji mBanku.

Nasza uczennica będzie także reprezentowała Polskę na X Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów 15-18 maja 2022. W grupie tej jest sześciu laureatów I stopnia.
Więcej informacji na temat OMJ można znaleźć na stronach:

https://omj.edu.pl/o-olimpiadzie

https://omj.edu.pl/laureacifinalisci-xvii

https://www.facebook.com/olimpiada.matematyczna.juniorow/

Sukces Marysi  jest zwieńczeniem wieloletniej pracy uczennicy włożonej w rozwijanie swoich pasji i uzdolnień . Uczennica od klasy szóstej brała udział w Konkursie Kuratoryjnym z matematyki, od klasy siódmej w OMJ,  a także od lat w Alfiku Matematycznym i w Kangurze Matematycznym.  Systematycznie uczestniczyła w zajęciach Koła matematycznego prowadzonego przez nauczyciela matematyki p. Małgorzatę Bernaszuk.

Marysia jest również stypendystką w ramach projektu ,,Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023’’ realizowanego przez Województwo Lubelskie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme