WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Informacja dla Rodziców o ubezpieczeniu NNW dzieci na rok szkolny 2017/2018

Wpłaty na ubezpieczenie prosimy kierować na rachunek bankowy : 75 1870 1045 2078 1019 7205 0001
Składka wynosi: 27 zł.
Dane do przelewu:
Odbiorca: Protecta Broker, ul. Kościuszki 16B, 87-800 Włocławek
Tytuł przelewu (proszę wypełniać wg. wzoru, bardzo ważne!):
Imię, nazwisko dziecka, klasa, Szkoła Podstawowa nr 27
Np. Alicja Kowalska, klasa IC, Szkoła Podstawowa nr 27
Prosimy o wpłaty do dnia 30 września 2017 roku.
Po wpłaceniu składki proszę dostarczyć do Sekretariatu Szkoły podpisaną Listę osób przystępujących do ubezpieczenia.
Listę można również pobrać z zakładki RODZICE Ubezpieczenie dzieci zamieszczonej na stornie internetowej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme