WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi 16 x 4,50 zł = 72,00 zł
Opłaty za obiady 6-latków za miesiąc grudzień należy dokonać wyjątkowo z góry do 10.12.2023 r.
Przypominamy, że terminem płatności za obiady uczniów klas I-VIII za miesiąc grudzień jest 10.12.2023 r.
Prosimy o pilne uregulowanie niedopłat.

Plan pracy szkoły w czasie trwania próbnego egzaminu ósmoklasisty

Maszynowa 2

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 213

KLASA 8B

SALA 111

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Lucyna Mączka

Pani Ewa Zborowska

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

5. 11.30 – 12.25

Pani Dorota Stefańska

Pani Bożena Derza – Muciek

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

6. 12.25 – 13.20

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 4A, 6A,7A zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 4A Pani Beata Budzyńska przechodzi do sali 207

5. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 108

klasa 7A Pani Ewa Zborowska przechodzi do sali 209

Maszynowa 2

20.12.2023 r. (środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 108

KLASA 8B

SALA 211

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Maria Siemion

Pani Ewa Wójcik

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.25

Pani Anna Lewandowska

Pani Lucyna Mączka

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Joanna Olszewska

Pani Ewa Kwiatkowska

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

6. 12.15 – 13.20

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 7A, 7C, 5A, 6B, zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 7A Pani Maria Siemion przechodzi do sali 213

5. godzina lekcyjna – klasa 7C Pani Ewa Wójcik przechodzi do sali 212

klasa 5A Pani Milena Furmanek przechodzi do sali 210

klasa 6B zastępstwo Pan Adam Biały sala 112

Maszynowa 2

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 210

KLASA 8B

SALA 107

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Joanna Olszewska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 6A, 6B, zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 16

4. godzina lekcyjna – klasa 6B Pani Joanna Olszewska przechodzi do sali 111

Kresowa 7

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

Uczniowie z dostosowaniami SALA 34

3. 9.40 – 10.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pani Dorota Stefańska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

4. 10.25 – 11.25

Pani Małgorzata Mergo

Pan Mikołaj Augustynowicz

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

5. 11.25 – 12.15

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

6. 12.15 – 13.20

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 6EM, 6DM,1A, grupa M11 zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 63

5. godzina lekcyjna – klasa 6DM Pani Jolanta Boniecka przechodzi do sali 66

klasa 1A Pani Monika Piasecka przechodzi do sali 14

6. godzina lekcyjna – grupa M11 Pani Katarzyna Gaworska przechodzi do sali 8

Kresowa 7

20.12.2023 r.(środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

4. 10.30 – 11.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pan Cezary Guściora

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Mergo

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

6. 12.15 – 13.20

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 4M1+4M2+4M8 M, 6DM, 6EM, grupa M5 zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – grupy 4M1+4M2+4M8 Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 56

klasa 6DM Pan Cezary Guściora przechodzi do sali 66

5. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 60

grupa M5 Pani Maria Augustowska przechodzi do sali 40

Kresowa 7

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 66

KLASA 8DM

SALA 56

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Elżbieta Chmiel

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

4. 10.30 – 11.25

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 7DM, 6EM, grupa 5M3+5M10+5M12, 1B zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pan Dariusz Cieśla przechodzi do sali 68

grupy 5M3+5M10+5M12 Pani Barbara Kollar przechodzi do sali 55

4. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Łączyńska – Solis przechodzi do sali 67

klasa 1B Pani Grażyna Zglińska przechodzi do sali 55

5. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Mergo przechodzi do sali 55

W tych dniach obowiązuje strój galowy klas VIII

Lekcje przed i po egzaminie próbnym odbywają się według planu zajęć.

Informacje o egzaminie próbnym znajdują się w zakładce Uczniowie > Egzamin ósmoklasisty

Szkoła Promująca Zdrowie

Przystąpienie  Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie  do sieci Szkół Promujących Zdrowie we wrześniu 2015 r.  jest  kontynuacją  prowadzonych od lat  działań  związanych
z propagowaniem zdrowego stylu życia oraz  szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Osiągniecie wyznaczonych celów wymaga zaangażowania  nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.

      W celu zapoznania społeczności szkolnej z koncepcją  SzPZ  podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej nauczyciele  zostaną zapoznani z założeniami oraz standardami programu. Zebrania 
z rodzicami będą  okazją do prezentacji głównych zasad programu dla opiekunów naszych uczniów.

       Priorytety  działań w SP nr 27 na najbliższe lata zostaną wskazane w ankiecie przeprowadzonej wśród pracowników szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów. W konsekwencji sformułowane  będą główne  problemy, które ukierunkują działania całej społeczności szkolnej na lata 2015-2018.

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
– systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
– wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:
• edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły,
• etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły,
• współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie:
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
• zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
• umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
• zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
• włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły lub placówki z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
• wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
• włączenie do działań szkoły rodziców oraz do edukacji zdrowotnej służbę zdrowia.

Cechy odróżniające SzPZ od dotychczasowych działań na rzecz zdrowia
• systemowość pracy szkoły lub placówki oraz jednomyślność, „intensyfikacja” treści poznanych
w szkole przez wspierające działania rodziny i społeczeństwa;

• podejmowanie zaplanowanych, długotrwałych (a nie tylko akcyjnych) działań dostosowanych
do zdiagnozowanych potrzeb;

• realizowanie edukacji zdrowotnej z aktywnym uczestnictwem uczniów (możliwość podejmowania działań, a nie tylko zdobywania wiedzy);
• wyjście poza mury szkoły tzn. współpraca z rodzicami i przedstawicielami społeczności lokalnej
w rozwiązywaniu ważnych problemów społeczności szkolnej.

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy się na trzech wzajemnie ze sobą połączonych poziomach: klasa-szkoła-rodzice i społeczność lokalna.

       Koordynatorem działań  w programie Szkoły Promujące Zdrowie jest pedagog szkolny   mgr Regina Tatara.

Plan działań promujących zdrowie dla klas 1-7 oraz oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

CELE:

 • Promowanie aktywności ruchowej.

 • Propagowanie zasad zdrowego stylu życia i racjonalnego żywienia.

 • Dbałość o higienę osobistą.

 • Poznanie zagrożeń wynikających z uzależnień (np. narkotyki, alkohol, nikotyna).

 • Kształtowanie właściwych postaw dotyczących zdrowia psychicznego .

 • Wdrażanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 • Kształtowanie prawidłowej postawy w sytuacjach zagrażających życiu oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 • Kształtowanie postaw proekologicznych.

  PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE
 • Program edukacji antytytoniowej Nie pal przy mnie, proszę dla uczniów klas I – III
 • Program edukacyjny Trzymaj Formę dla uczniów klas IV – VII i gimnazjum
 • Program profilaktyki palenia tytoniu Znajdź właściwe rozwiązanie dla uczniów klas IV- VII i gimnazjum
 • Program Szklanka mleka dla uczniów klas I – VII
 • Program Owoce w szkole dla uczniów klas I – III
 • Inne programy i projekty proponowane w trakcie roku szkolnego.

Zadania umożliwiające umożliwiające realizację wyznaczonych celów

Zadania do realizacji:

 • Promowanie aktywności ruchowej.
 • Udział uczniów w zajęciach ruchowych.

Sposoby realizacji zadań

Osoby odpowiedzialne

Udział uczniów klas IV – V w zajęciach na basenie.

nauczyciele wychowania fizycznego

Udział uczniów w zawodach i turniejach sportowych.

nauczyciele wychowania fizycznego

Udział uczniów w pozalekcyjnych zajęciach ruchowych
dla klas I – III i IV – VII i gimnazjum.

nauczyciele wychowania fizycznego

Udział w sportowych imprezach środowiskowych. Sportowy Dzień Dziecka

nauczyciele, rodzice
Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych w formie zabaw ruchowych nauczyciele
Przeprowadzenie pogadanek i lekcji wychowawczych
o tematyce zdrowotnej.
wychowawcy klas,nauczyciele wychowania fizycznego

Zadania do realizacji:

 • Propagowanie zasad zdrowego stylu życia.
 • Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
 • Uświadamianie zagrożeń wynikających ze złego stylu życia.
 • Poznanie zagrożeń wynikających z uzależnień (np. narkotyki, alkohol, nikotyna).
 • Dbałość o zdrowie psychiczne.
 • Promocja naturalnych, polskich produktów.  
 Sposoby realizacji zadań  Osoby odpowiedzialne

Przygotowanie gazetek dotyczących zasad prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia.

 uczniowie w klasach , nauczyciele, świetlica
Zajęcia w klasach młodszych Moje zdrowie.  pedagog szkolny, wychowawcy klas, rodzice
Realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnień Nie pal przy mnie, proszę i Znajdź właściwe rozwiązanie wychowawcy klas, rodzice, zaproszeni goście
 Realizacja programów profilaktycznych dotyczących
radzenia sobie z emocjami.
pedagog szkolny, wychowawcy klas
Wystawa prac plastycznych o tematyce uzależnień. pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU
 Przeprowadzenie szkolnych konkursów prozdrowotnych
i dot. Bezpieczeństwa.
 pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU
 Redagowanie i zamieszczanie w gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły artykułów o zdrowym stylu życia.  pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU
Hałas STOP! :godziny wychowawcze, gazetki ścienne, happeningi na przerwach, plakaty, konkursy, prezentacje multimedialne, „lekcje ciszy”.   pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU, nauczyciele
Tydzień tolerancji i życzliwości STOP PRZEMOCY pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU
Akcje Kultura jest cool, Moja cooltura.  pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU, nauczyciele
Programy Owoce w szkole dla uczniów klas I – III i Szklanka mleka dla uczniów klas I – VII.  nauczyciele
Wystawa Dary jesieni, Owocowy Dzień, Sałatka owocowo-warzywna.  pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU, rodzice
Zadanie do realizacji:

 • Kształtowanie właściwych postaw dotyczących higieny osobistej.
Sposoby realizacji zadań Osoby odpowiedzialne
Pogadanki i wystawy na temat higieny osobistej. nauczyciele, pielęgniarka ,SU, świetlica
Akcje profilaktyczne podejmowane przez pielęgniarkę  pielęgniarka

Zadanie do realizacji:

 • Wdrażanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 Sposoby realizacji zadań  Osoby odpowiedzialne
Przypomnienie uczniom i rodzicom procedur i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole  nauczyciele
Spotkania z przedstawicielami Policji Wydziału Ruchu Drogowego, Straży Miejskiej, Policji Wydziału Prewencji  
zaproszeni goście
Organizacja Turnieju BRD Nauczyciele, Policja, PZM
Pogadanki dotyczące bezpieczeństwa. nauczyciele, wychowawcy

Zadanie do realizacji:

 • Kontrola poziomu bezpieczeństwa w szkole.
 Sposoby realizacji zadań Osoby odpowiedzialne
Ankieta dla uczniów i rodziców pedagog szkolny
Zajęcia edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy  zaproszeni goście
Zadanie do realizacji:

 • Kształtowanie postaw proekologicznych
  Sposoby realizacji zadań  Osoby odpowiedzialne
 Przeprowadzenie zajęć , gazetki dotyczące ekologii.  wychowawcy, uczniowie, rodzice
Organizacja akcji proekologicznych. wychowawcy klas, SU, rodzice
Realizacja programu w roku szkolnym 2017/2018
 • W ramach przeciwdziałania hałasowi w szkole podczas przerw odbyła się akcja Zagraj i wygraj…ciszę.
 • W listopadzie 2017 r. z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia w wielu klasach naszej szkoły odbyły się zajęcia profilaktyczne.
Realizacja programu w roku szkolnym 2016/2017

W ramach działań promujących zdrowie   uczniowie  uczestniczą  w  różnych  akcjach i programach  profilaktycznych :

Opis programu – kliknij i czytaj więcej

Działania promujące zdrowie w roku szkolnym 2015_16

Działania promujące zdrowie w roku szkolnym 2016_2017

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme