WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Szanowni Państwo!

W referendum przeprowadzonym w dniach 18.03 – 20.03.2019 r. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w szkole większość nauczycieli i pracowników niepedagogicznych opowiedziała się za udziałem naszej szkoły w strajku. W referendum wzięło udział 69,6% uprawnionych pracowników, za akcją protestacyjną opowiedziało się 87,3%.
Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o rozpoczęciu bezterminowego strajku w dniu
8 kwietnia 2019 r.
W dniu 28.03.2019 r. zakończyły się mediacje z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania, z którym trwa spór zbiorowy. W w/w referendum nie wzięła udziału wymagana liczba uprawnionych pracowników.
Organizacje związkowe są zobowiązane poinformować dyrektora szkoły o podjęciu strajku
co najmniej 5 dni przed jego rozpoczęciem. Działania szkoły będą uzależnione od zasięgu strajku. Informację dotyczącą osób uczestniczących w strajku dyrektor otrzyma w dniu rozpoczęcia strajku.
Priorytetem jest przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty oraz zorganizowanie opieki dla uczniów, którzy w dniach strajku przyjdą do szkoły. W miarę możliwości będą prowadzone zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.
Jeśli liczba nauczycieli, którzy przystąpią do pracy, nie pozwoli na zapewnienie bezpiecznego pobytu uczniów w szkole, zajęcia w szkole zostaną zawieszone.
W szkole będzie pracował sekretariat szkoły. Informacja o pracy pozostałych agend szkoły zostanie podana w formie komunikatu po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o osobach strajkujących w szkole. Informacje na temat rozwoju wydarzeń będą przekazywane na bieżąco w formie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń oraz komunikatów na stronie internetowej szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori Wojciech Josicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme