WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Świetliczaki na tropie… zagadek

Uczniowie uczęszczający do świetlicy przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Świetliczaki na tropie… zagadek,
którego organizatorem jest redakcja dwumiesięcznika Świetlica w szkole.

Cele projektu:
wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyro­dą ucznia;
uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
zainicjowanie współpracy między placówkami
w całej Polsce.

Koordynatorami projektu są Panie:
Jagoda Antoniak,  Sylwia Laskowska – Rola
i Agnieszka Cis
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme