WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Świetlica szkolna

Uwaga!
Wnioski do świetlicy na rok szkolny 2020/21 dostępne są w wersji elektronicznej na stronie szkoły w zakładce świetlica ( do wydruku) oraz w wersji papierowej w przedsionku głównego wejścia do szkoły przy ulicy Kresowej 7. Prosimy o składanie wniosków do pudełka, które znajduje się w przedsionku do 21.08.2020 roku. Informujemy, że nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
W razie pytań dotyczących rekrutacji do świetlicy prosimy o kontakt na maila : m.markiewicz.sp27@o2.pl

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme