WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Światowy Dzień Godności

Światowy Dzień Godności jest corocznym symbolicznym ukoronowaniem działań na rzecz godności prowadzonym przez inicjatywę Global Dignity i jej partnerów. Działania te są prowadzone między 19 października (kiedy wypada to święto), a 10 grudnia ( Dzień Praw Człowieka). Dlatego 30 listopada uczniowie kl. 8fM wzięli udział w zajęciach poświęconych temu zagadnieniu. Na początku zdefiniowali pojęcie godności, przedstawili sytuacje, w których może dojść do naruszania godność w komunikacji werbalnej. Następnie przyjrzeli się sytuacjom na przykładach komunikatu dojrzałego (JA) oraz oskarżycielskiego (TY). Uczniowie jednoznacznie stwierdzili, że komunikat oskarżycielski, skierowany na Ty jest negatywny i narusza godność odbiorcy tego komunikatu. Kolejnym etapem zajęć było przygotowanie scenki z życia codziennego i na jej podstawie sformułowanie komunikatu JA i komunikatu TY. Zajęcia były bardzo kreatywne, a najważniejsze – celowe. Uczniowie są świadomi tego, że pojęcie „godności” bierze swój początek z założenia, że każda istota ludzka ma tę  samą, wrodzoną wartość. Ta wartość należy do nas przez sam fakt, że jesteśmy ludźmi. ​​         W ramach Global Dignity promowane jest pięć podstawowych zasad godności:                                Każda istota ludzka ma prawo do godnego życia.​​​​​                   Godne życie oznacza możliwość osiągnięcia pełni swojego potencjału, co jest uwarunkowane dostępem do właściwego poziomu opieki medycznej, wykształcenia, godziwego wynagrodzenia i uczucia bezpieczeństwa.                                                                                                                                      Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu określonych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.                                                                                                        Godność winna być podstawową wartościąmotywującą wszelkie działanie.                                            Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych

Warto o nich pamiętać, nie tylko w okresie obchodów Dnia Godności, ale niech będą one drogowskazem naszego postępowania każdego dnia.

Natalia Kraszkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme