WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Sprzątanie świata

Jak co roku w trzeci weekend września odbywa się Sprzątanie świata. To nie tylko szczytny ideał omawiany przy okazji spotkań tematycznych. To przede wszystkim ważny dla każdego człowieka aspekt codziennego życia. Coraz częściej słyszymy o zagrożeniach wynikających z zaśmiecania naszej planety. O randze tego wydarzenia może świadczyć również fakt, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 wpisało: „ Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne” . Idąc tym kierunkiem uczniowie kl. 7fM chętnie i świadomie zaangażowali się w Sprzątanie świata. Ich celem było uprzątnięcie śmieci znajdujących się na terenie szkoły. Akcja się udała, a młodzież wzbogaciła się o kolejne ważne doświadczenia.
Tekst i zdjęcia Natalia Kraszkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme