WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Sport szkolny: klasy sportowe i profilowane

4 maja rozpoczął się nabór uczniów do klas sportowych i profilowanych funkcjonujących w lubelskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na naukę w takich klasach w roku szkolnym 2013/2014 Samorząd Miasta Lublin rozszerzył ofertę klas sportowych o klasy profilowane na wszystkich poziomach nauczania. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w 20 klasach sportowych i 35 klasach profilowanych.
W bieżącym roku
szkolnym uczniowie rozwijają swój talent w 29 klasach sportowych oraz 63 klasach profilowanych na wszystkich poziomach nauczania.

Od roku szkolnego 2015/2016 na poziomie szkoły podstawowej będzie działać 87 klas sportowych
i profilowanych w następujących dyscyplinach:

  • pływanie,
  • piłka ręczna,
  • koszykówka,
  • piłka nożna,
  • tenis stołowy,
  • piłka siatkowa
  • zapasy.

Na poziomie gimnazjalnym uczniowie będą mogli trenować w 27 takich klasach. Szkolenie będzie realizowane w następujących dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, kajakarstwo oraz boks.

Poniżej zamieszczone są filmy promujące naukę w klasach profilowanych i sportowych.
Samorząd Miasta Lublin zaprasza do zapoznania się z ofertą szkół i zachęca do
zapisywania dzieci z predyspozycjami sportowymi do takich klas.
Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme