WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Rekrutacja do szkoły

Zapisy do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą w następujących terminach:

  • od 4 do 15 marca 2019 r. na podstawie zgłoszenia  dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły,

od 25 marca 2019 r. ( od godziny 800) do 2 kwietnia 2019 r. ( do godziny 1400), rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu szkoły.
Zapisy do oddziału przedszkolnego Montessori odbywać się będą od 4 do 15 marca 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/ 2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin:
Harmonogram czynności 2019- 2020 rekrutacja

  • Informacja na temat rekrutacji dostępna jest tutaj

    Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje zarządzenie: tutaj

  • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczące kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin tutaj
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme