WAŻNE

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

>KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ<<

 

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY – ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy składania wniosków:
– klasy I-III oraz grupy Montessori od 14.04 do 10.06.2023r.
– wnioski uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szk. 2023/24
od 14.04- 16.08.2023r.

KLIKNIJ ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY<<

___________________________________________________________

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2023 wynosi 14 x 4,50zł = 63,00zł

Ze względu na zakończenie roku opłaty za obiady czerwcowe 6-latków należy uiścić wyjątkowo do 10.06.2023. Ewentualne nadpłaty zwrócone będą na koniec czerwca.

ZAPISY NA OBIADY – ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy składania umów:
– klasy I-VIII oraz grupy Montessori od 10.05 do 30.06.2023r.
– umowy uczniów oraz 6-latków, którzy rozpoczną naukę w roku szk. 2023/24
od 10.05- 16.08.2023r.

Umowy korzystania z obiadów 2023/2024 wraz z umowami o kartę zbliżeniową dostępne są w zakładce Stołówka oraz  w wejściu głównym szkoły przy ulicy Kresowej 7.

Rekrutacja do świetlicy 2023/24

 Drodzy Rodzice, ruszyła rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/24.
 Wnioski dostępne są przy wejściu głównym, przy szatniach oraz na stronie internetowej w zakładce „Świetlica”.

Kompletnie wypełnione wnioski należy wrzucać do pudełka stojącego w przedsionku wejścia głównego lub złożyć w sekretariacie.

 Terminy składania wniosków:
       – klasy I-III oraz grupy Montessori od 14.04 do 10.06.2023r.
       – wnioski uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szk. 2023/24
od 14.04- 16.08.2023r.

Prosimy o terminowe złożenie wniosków.
W przypadku pytań należy kontaktować się telefonicznie z Panią Martą Markiewicz w dniach i godzinach podanych na stronie szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme