WAŻNE

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

>KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ<<

 

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY – ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy składania wniosków:
– klasy I-III oraz grupy Montessori od 14.04 do 10.06.2023r.
– wnioski uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szk. 2023/24
od 14.04- 16.08.2023r.

KLIKNIJ ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY<<

___________________________________________________________

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2023 wynosi 14 x 4,50zł = 63,00zł

Ze względu na zakończenie roku opłaty za obiady czerwcowe 6-latków należy uiścić wyjątkowo do 10.06.2023. Ewentualne nadpłaty zwrócone będą na koniec czerwca.

ZAPISY NA OBIADY – ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy składania umów:
– klasy I-VIII oraz grupy Montessori od 10.05 do 30.06.2023r.
– umowy uczniów oraz 6-latków, którzy rozpoczną naukę w roku szk. 2023/24
od 10.05- 16.08.2023r.

Umowy korzystania z obiadów 2023/2024 wraz z umowami o kartę zbliżeniową dostępne są w zakładce Stołówka oraz  w wejściu głównym szkoły przy ulicy Kresowej 7.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodnicząca: Magdalena Szczygieł-Mitrus    2M7, 0M7, 4M8

 tel. 506-428-287, e-mail: szczygiel.magdalena@gmail.com

 

Wiceprzewodniczący:

    – klasy Montessori       Aldona Barczak                                                  8eM

    – klasy tradycyjne        Mariusz Jakubczak                                             3c

Sekretarz:                         Anna Drewniak-Warda                                       7cM  

Skarbnik:                          Kinga Teterycz-Iwanicka                                    1M6

 

Wpłata składki na Radę Rodziców

Wysokość składki w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 10 zł/dziecko

Wpłaty składki na Radę Rodziców dokonujemy do skarbników klasowych w terminie

do 15 stycznia 2023r.
Do dnia 20 stycznia Skarbnicy wpłacają jedną zbiorczą składkę klasowa na konto Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców
36 1870 1045 2083 1074 8323 0001 Nest Bank

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW-SP.27

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme