WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Przedsiębiorcze Dzieciaki

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMIE

PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI!

 

Celami programu są:

– inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;

– kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełniania własnych marzeń;

promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

 

Projekt realizowany będzie od lutego do czerwca 2023r. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme