WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Pokazy fizyczne

21 września 2021 roku uczniowie klasy VIIIeM i VIIfM uczestniczyli w 61. pokazach fizycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
W ramach pokazów z fizyki uczniowie obejrzeli szereg doświadczeń z tematów:
1.Akustyka
2. Ciśnienie (nie)atmosferyczne
3. Mechanika
4.Elektromagnetyzm
Dzięki pokazom z fizyki, które zostały zaprezentowane uczestnikom profesjonalnie, z użyciem specjalistycznej aparatury i z nutką humoru, uczniowie pogłębili świadomość użyteczności fizyki i jej powiązań z techniką, ekologią, życiem codziennym, a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym.
Tekst i zdjęcia Natalia Kraszkiewicz i  Małgorzata Mergo

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme