WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi 16 x 4,50 zł = 72,00 zł
Opłaty za obiady 6-latków za miesiąc grudzień należy dokonać wyjątkowo z góry do 10.12.2023 r.
Przypominamy, że terminem płatności za obiady uczniów klas I-VIII za miesiąc grudzień jest 10.12.2023 r.
Prosimy o pilne uregulowanie niedopłat.

Plan pracy szkoły w czasie trwania próbnego egzaminu ósmoklasisty

Maszynowa 2

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 213

KLASA 8B

SALA 111

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Lucyna Mączka

Pani Ewa Zborowska

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

5. 11.30 – 12.25

Pani Dorota Stefańska

Pani Bożena Derza – Muciek

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

6. 12.25 – 13.20

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 4A, 6A,7A zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 4A Pani Beata Budzyńska przechodzi do sali 207

5. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 108

klasa 7A Pani Ewa Zborowska przechodzi do sali 209

Maszynowa 2

20.12.2023 r. (środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 108

KLASA 8B

SALA 211

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Maria Siemion

Pani Ewa Wójcik

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.25

Pani Anna Lewandowska

Pani Lucyna Mączka

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Joanna Olszewska

Pani Ewa Kwiatkowska

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

6. 12.15 – 13.20

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 7A, 7C, 5A, 6B, zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 7A Pani Maria Siemion przechodzi do sali 213

5. godzina lekcyjna – klasa 7C Pani Ewa Wójcik przechodzi do sali 212

klasa 5A Pani Milena Furmanek przechodzi do sali 210

klasa 6B zastępstwo Pan Adam Biały sala 112

Maszynowa 2

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 210

KLASA 8B

SALA 107

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Joanna Olszewska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 6A, 6B, zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 16

4. godzina lekcyjna – klasa 6B Pani Joanna Olszewska przechodzi do sali 111

Kresowa 7

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

Uczniowie z dostosowaniami SALA 34

3. 9.40 – 10.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pani Dorota Stefańska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

4. 10.25 – 11.25

Pani Małgorzata Mergo

Pan Mikołaj Augustynowicz

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

5. 11.25 – 12.15

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

6. 12.15 – 13.20

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 6EM, 6DM,1A, grupa M11 zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 63

5. godzina lekcyjna – klasa 6DM Pani Jolanta Boniecka przechodzi do sali 66

klasa 1A Pani Monika Piasecka przechodzi do sali 14

6. godzina lekcyjna – grupa M11 Pani Katarzyna Gaworska przechodzi do sali 8

Kresowa 7

20.12.2023 r.(środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

4. 10.30 – 11.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pan Cezary Guściora

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Mergo

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

6. 12.15 – 13.20

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 4M1+4M2+4M8 M, 6DM, 6EM, grupa M5 zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – grupy 4M1+4M2+4M8 Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 56

klasa 6DM Pan Cezary Guściora przechodzi do sali 66

5. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 60

grupa M5 Pani Maria Augustowska przechodzi do sali 40

Kresowa 7

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 66

KLASA 8DM

SALA 56

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Elżbieta Chmiel

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

4. 10.30 – 11.25

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 7DM, 6EM, grupa 5M3+5M10+5M12, 1B zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pan Dariusz Cieśla przechodzi do sali 68

grupy 5M3+5M10+5M12 Pani Barbara Kollar przechodzi do sali 55

4. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Łączyńska – Solis przechodzi do sali 67

klasa 1B Pani Grażyna Zglińska przechodzi do sali 55

5. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Mergo przechodzi do sali 55

W tych dniach obowiązuje strój galowy klas VIII

Lekcje przed i po egzaminie próbnym odbywają się według planu zajęć.

Informacje o egzaminie próbnym znajdują się w zakładce Uczniowie > Egzamin ósmoklasisty

Patron szkoły

„Każdy człowiek posiada wewnętrzną siłę popychającą go do  rozwoju. Siły tej nie można powstrzymać, ale dziecko, by ją  zużytkować potrzebuje pomocy dorosłych”. (M. Montessori)

Maria Montessori – włoska lekarka, pedagog, reformatorka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Urodziła się w 1870 roku w Chiaravalle koło Ancony we Włoszech. Była jedynym dzieckiem Renildy Stoppomi Montessori, starannie wykształconej, wyzwolonej kobiety i Alessandro Montessoriego, byłego oficera, który po wystąpieniu z armii został urzędnikiem państwowym. Matka Marii, przestrzegająca surowej dyscypliny w domu, stale zwracała córce uwagę na wartość ciężkiej pracy i konieczność pomocy ludziom. Z tego powodu mała Maria musiała codziennie robić na drutach odzienie dla ubogich.

W wieku sześciu lat rozpoczęła naukę w szkole publicznej gdzie zdobywała nagrody za dobre zachowanie. Bardzo lubiła się uczyć, a chociaż nie była wzorową uczennicą, wszystkie egzaminy zdawała pomyślnie. Po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej kontynuowała naukę w przyrodniczo – technicznej szkole dla chłopców.

Wbrew woli, przede wszystkim swojego ojca, studiowała medycynę na włoskim uniwersytecie i w 1896 roku jako pierwsza Włoszka otrzymała tytuł lekarza, kończąc studia z wyróżnieniem. Podczas swej praktyki medycznej Montessori zainteresowała się dziećmi, którym nauka sprawiała trudności. W tym celu studiowała, m.in. pisma francuskich pedagogów: Jeana Itarda, który jako pierwszy stosował bodźce sensoryczne  w pracy z dziećmi upośledzonymi oraz Gasparda Seguina, który uczył swoich podopiecznych czytać i pisać, stosując ćwiczenia fizyczne pobudzające percepcję dzieci.

W latach 1897-1898 Montessori studiowała pedagogikę i antropologię na uniwersytecie w Rzymie. Publikowała artykuły pisane z doktorem Giuseppe Montesano i wygłaszała odczyty na tak różnorodne tematy, jak wojna i pokój, prawa kobiet i edukacja.

W 1900 roku została mianowana dyrektorem Szkoły Ortofrenicznej, placówki metodycznej dla nauczycieli. Wypracowała nowatorskie metody nauczania dzieci upośledzonych.
W 1901 roku opuściła instytut, aby kontynuować studia. Równocześnie wykładała na uniwersytecie w Rzymie nauki przyrodnicze i  medycynę.

6 stycznia 1907 roku otworzyła w San Lorenzo, ubogiej dzielnicy Rzymu, Casa dei Bambini (Dom Dzieci) – zakład wychowawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zaskakujące sukcesy, jakie osiągnęła w pracy z dziećmi i rosnące zainteresowanie nową metodą pedagogiczną sprawiło, że zaczęto zakładać podobne placówki w innych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych.
Maria Montessori przekazywała swoją wiedzę na wielu międzynarodowych kursach. Publikowała również swoje główne myśli.

W 1916 roku przeniosła się do Barcelony i założyła tam dom dla dzieci mieszkających przy kościele, przejmując nad nimi opiekę pedagogiczną. Na całym świecie przybywało przedszkoli i szkół Montessori. Obszar wpływów jej pedagogiki rozciągał się od Europy poprzez Stany Zjednoczone oraz do Indii
i Japonii.

Niezmordowanie działająca i podróżująca Maria Montessori walczyła w latach dwudziestych o zachowanie pokoju. W budzących ogromne zainteresowanie wykładach podkreślała, że pokój i wychowanie są ze sobą powiązane.
Wraz z nadejściem socjalizmu narodowego w Niemczech oraz po zwycięstwie faszystów w Hiszpanii jej dotychczasowa praca w tych krajach została zniszczona. Szkoły Montessori zostały też oficjalnie zakazane w faszystowskich Włoszech, a jej książki palono.

W 1936 roku musiała uciekać z Barcelony i przeniosła się do Amsterdamu. Trzy lata później, wraz z synem Mario, osiedliła się w Indiach. W tym czasie rozwinął się hinduski nurt pedagogiki Montessori.
Po zakończeniu działań wojennych Maria Montessori ponownie podjęła wysiłki
w celu odrodzenia ruchu społecznego na rzecz swojej metody. Zaowocowały one reaktywowaniem starych i powoływaniem nowych stowarzyszeń, ośrodków szkoleniowych, przedszkoli i szkół montessoriańskich.
W osiemdziesiąte urodziny Marii Montessori zorganizowano spotkanie poświęcone zagadnieniom jej pedagogiki. Przerodziło się ono w międzynarodową konferencję, podczas której wygłosiła trzy wykłady. Zawarła w nich wszystkie podstawowe idee swojej teorii. Sformułowała też słynne zdanie stanowiące podstawową zasadę wychowania Montessori:
                                      „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”.

Maria Montessori zmarła 6 maja 1952 roku w Noordwijk w Holandii. Od czasu jej śmierci Amsterdam jest siedzibą Międzynarodowego Stowarzyszenia Montessori (AMI), koordynującą działalność placówek i stowarzyszeń montessoriańskich na świecie oraz zajmującą się kształceniem nauczycieli.
Maria Montessori była wyróżniana najwyższymi odznaczeniami przyznawanymi przez rządy i uniwersytety wielu krajów za osiągnięcia pedagogiczne zawarte w ideach metody wychowawczej. Przyznano jej min. in. tytuł doktora honoris causa uniwersytetów w Sorbonie i w Amsterdamie, Krzyż Legii Honorowej, nominowano ją trzykrotnie do pokojowej Nagrody Nobla.

Jej działalność pedagogiczną popierali i błogosławili papieże: Benedykt XV, Pius X,  Pius XII, Paweł VI.
W setną rocznicę urodzin Marii Montessori papież Paweł VI podkreślił w swoim wystąpieniu, że „tajemnicy jej sukcesów, a w pewnym sensie samych korzeni jej osiągnięć naukowych doszukiwać się należy w jej duszy, czyli w tej szczególnej wrażliwości duchowej i jednocześnie kobiecej, która umożliwiła jej dokonanie „przełomowego odkrycia” dziecka i pozwoliła zbudować na tej podstawie oryginalny system wychowawczy” (Insegnamenti di Paolo VI).  Słowa te przypomniał przed konferencją w Pekinie papież Jan Paweł II.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme