REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozporządzenie ws. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublina

Zarządzenie ws. harmonogramu rekrutacji

Uchwała w spr. ustalenia kryteriów

Zarządzenie ws. wzoru wniosku

Partnerzy i sponsorzy

 Instytucje, z którymi współpracuje szkoła:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Polski Czerwony Krzyż
Caritas
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Miejski Związek Sportowy
Rada Osiedla Tatary
Przedszkola nr 18, 19, 34, 40, 44
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Kultury w Lublinie
Narodowe Centrum Kultury
Sąd Rejonowy  Lublin – Wschód  w Lublinie  z siedzibą w Świdniku   Wydział Rodzinny i Nieletnich
 II Zespół  Kuratorskiej Służby Sądowej  z siedzibą w Świdniku

Uczniowie naszej szkoły objęci są pomocą poradni:
ZESPÓŁ PORADNI nr 1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
20-143 Lublin, ul. Magnoliowa 8
tel./fax       81 – 747-35-26            509-731-851   https://zp1.lublin.eu/
Link do strony poradni: tutaj 

Osoby współpracujące ze szkołą:
Joanna Szuran – pedagog
Ewa Misiuda – psycholog
e-mail: poradnia@zp1.lublin.pl/www.z1.lublin.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży „Sanus” Centrum Medyczne
 Lublin, ul. Kiwerskiego 3, tel. (81)747-39-99

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
Lublin, ul. Staszica 22, tel. (81)532-85-17

  mkidn_01  SP_pion_pl chór.1
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme