REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozporządzenie ws. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublina

Zarządzenie ws. harmonogramu rekrutacji

Uchwała w spr. ustalenia kryteriów

Zarządzenie ws. wzoru wniosku

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom. Odbywa się ona zgodnie z procedurą obowiązującą od dnia 1 września 2016 roku.

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 27 im. MARII MONTESSORI w LUBLINIE

(więcej…)

Wyprawka szkolna

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna jest możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych. 
Uprawnionymi w roku szkolnym 2016/2017 są jedynie uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (szczegóły w informacji).
Wniosek wraz z kopią orzeczenia osoby zainteresowane składają w szkole do dnia 5 września 2016 r.
(więcej…)

Jak nie czytam, jak czytam

Nasi uczniowie uczestniczyli w ustanowieniu ogólnopolskiego rekordu czytania w jednym momencie. Akcję organizowała redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole przy współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 10 czerwca o godzinie 1000 nauczyciele zakończyli swoje zajęcia i uczniowie rozpoczęli czytanie własnych książek oraz wypożyczonych z biblioteki. Wspólne czytanie odbywało się w sali lekcyjnej, w szkolnym patio, na głównym holu, na boisku szkolnym i placu zabaw.


Wycieczka grup M2 i M10

18 czerwca grupa M10 i M2 była na wycieczce w Warszawie. Zwiedziliśmy Łazienki Królewskie, a tam m.in. piękny Pałac na Wyspie, Oranżerię, pomnik  Chopina i amfiteatr. Mieliśmy bliskie spotkania z pawiem, wiewiórką i kaczkami. Pod Belwederem byliśmy świadkami powitania nowego ambasadora Ghany. Zwiedziliśmy też ogromne Centrum Kopernika! Poczuliśmy się jak naukowcy eksperymentując w pracowniach fizycznych, chemicznych, biologicznych i robotycznych. Po wspaniałej zabawie zbliżyliśmy się odrobinę do przestrzeni kosmicznej oglądając dwa niezwykłe filmy na sferycznym ekranie w Planetarium. Taka nauka wchodzi sama do głowy!
Tekst i zdjęcia: Dorota Kowalczyk i Agnieszka Trojniak

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme