REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

OPŁATA ZA OBIADY – KWIECIEŃ 2023

Opłata za obiady za miesiąc kwiecień 2023 wynosi 14 x 4,50zł = 63,00zł
Płatność należy uregulować do 10.04.2023r.

Harmonogram zebrań z rodzicami

 

Klasy I-III 5.09.2022r.  17:00 Budynek ul. Kresowa 7
Grupy II poziomu Montessori:

M4,M5,M6,M7, M9, M11

 

6.09.2022

16:00 Budynek ul. Kresowa 7
Grupy III i IV poziomu Montessori:

M1, M2, M3, M8, M10, M12,

6dM, 7cM, 7dM, 8eM, 8fM

6.09.2022 17:00 Budynek ul. Kresowa 7
Klasy IV-VIII 6.09.2022 17:00 Budynek ul. Maszynowa 2

Obiady – rok szkolny 2022/23

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień 2022r. wynosi 20 x 4,50zł = 90,00zł.

Płatność należy uregulować do 10.09.2022r. na indywidualny numer konta ucznia, który będzie podany przez wychowawców po 01.09.2022r.
Umowy na obiady są dostępne w przedsionku szkoły przy ulicy Kresowej 7, należy je wypełnić i zostawić w sekretariacie, można również wydrukować, wypełnić i przynieść do szkoły. Przedsionek jest otwarty w godzinach 7.30-15.00.
Rodziców, którzy mają zaległości za ubiegły rok proszę o uregulowanie ich do dnia 29 sierpnia 2022 r. Nieuregulowane zaległości będą skutkowały brakiem możliwości zapisania dziecka na kolejny rok.

 

Obiady w szkolnej stołówce będą serwowane od 5.09.2022r.

Dni Dzielnicy Tatary

Rada Dzielnicy „Tatary” oraz Szkoła Podstawowa nr 27 zaprasza do udziału w zajęciach aktywizujących w ramach „Dni Dzielnicy Tatary”.
W dniu 25.08.2022 na boisku naszej szkoły (ul. Kresowa) będziemy gościć Dawida Krzyżowskiego – mistrza Polski Red Bull we Freestyle Football, który przeprowadzi pokazowe zajęcia dla dzieci. Serdecznie zapraszamy.
 
Przemysław Makowski

Posiłek w szkole i w domu

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie bierze udział w programie „Posiłek w szkole i domu” i otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 80 000zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Składa się z trzech modułów. – Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.
Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji całego programu „Posiłek w szkole i w domu”, czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków).
źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

Dnia 24.06.2022r. hucznie zakończyliśmy Rok Szkolny 2021/2022. Uroczystość odbyła się w trzech turach, najpierw swój rok szkolny zakończyli najmłodsi – uczniowie klas I-III oraz grup Montessori II poziomu. Następnie zakończenie roku mieli uczniowie klas IV-VI a na samym końcu żegnaliśmy się z uczniami klas VII i VIII. Każde z tych wydarzeń było niezwykłe, przyniosło wiele radości i wzruszeń. 

Podczas zakończenia roku klas VII-VIII miała również miejsce część artystyczna, podczas której uczniowie klas 7b i 7c przygotowali fantastyczne przedstawienie. Wszyscy uśmialiśmy się do łez! 🙂

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczniom kończącym ten rok szkolny. Był to rok niezwykły, który postawił przed Nami wiele wyzwań. Poradziliście sobie z nimi wyśmienicie! Do zobaczenia we wrześniu!

Zdjęcia z zakończenia roku przygotowali uczniowie klasy VIIeM – Miłosz Kosior i Miłosz Kamiński.

Nominacja na kolejną kadencję

Dnia 29 czerwca 2022r. w Zespole Szkół nr 13 przy ul. Berylowej 7 odbyło się spotkanie dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek z przedstawicielami władz miasta. Podczas tego spotkania 32 osoby otrzymały nominacje na stanowiska dyrektorskie. Jedną z tych osób był Pan Dyrektor Wojciech Josicz, któremu powierzono stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie na kolejną kadencję. 

Gratulujemy!

Poznaj Polskę – Zamość – Zwierzyniec

W dniu 22.06.2022r. uczniowie z klasy 2c i 3c ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. M. Montessori w Lublinie  odbyli edukacyjną wycieczkę w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”. W Zamościu zwiedzili historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku. Podziwiali zamojski rynek i pięknie odnowione kamienice. Następnie uczniowie odwiedzili zamojskie zoo, gdzie poznali zwierzęta z całego świata. Autokarem przejechali do Zwierzyńca, gdzie podziwiali walory Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyruszyli ścieżką spacerową po wydmie do stawów „Echo”, Zwiedzili Kościół „Na Wodzie” i Pałac Plenipotenta w Zwierzyńcu. To była bardzo interesująca i udana wycieczka.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme