WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi 16 x 4,50 zł = 72,00 zł
Opłaty za obiady 6-latków za miesiąc grudzień należy dokonać wyjątkowo z góry do 10.12.2023 r.
Przypominamy, że terminem płatności za obiady uczniów klas I-VIII za miesiąc grudzień jest 10.12.2023 r.
Prosimy o pilne uregulowanie niedopłat.

Plan pracy szkoły w czasie trwania próbnego egzaminu ósmoklasisty

Maszynowa 2

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 213

KLASA 8B

SALA 111

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Lucyna Mączka

Pani Ewa Zborowska

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

5. 11.30 – 12.25

Pani Dorota Stefańska

Pani Bożena Derza – Muciek

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

6. 12.25 – 13.20

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 4A, 6A,7A zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 4A Pani Beata Budzyńska przechodzi do sali 207

5. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 108

klasa 7A Pani Ewa Zborowska przechodzi do sali 209

Maszynowa 2

20.12.2023 r. (środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 108

KLASA 8B

SALA 211

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Maria Siemion

Pani Ewa Wójcik

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.25

Pani Anna Lewandowska

Pani Lucyna Mączka

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Joanna Olszewska

Pani Ewa Kwiatkowska

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

6. 12.15 – 13.20

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 7A, 7C, 5A, 6B, zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 7A Pani Maria Siemion przechodzi do sali 213

5. godzina lekcyjna – klasa 7C Pani Ewa Wójcik przechodzi do sali 212

klasa 5A Pani Milena Furmanek przechodzi do sali 210

klasa 6B zastępstwo Pan Adam Biały sala 112

Maszynowa 2

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 210

KLASA 8B

SALA 107

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Joanna Olszewska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 6A, 6B, zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 16

4. godzina lekcyjna – klasa 6B Pani Joanna Olszewska przechodzi do sali 111

Kresowa 7

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

Uczniowie z dostosowaniami SALA 34

3. 9.40 – 10.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pani Dorota Stefańska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

4. 10.25 – 11.25

Pani Małgorzata Mergo

Pan Mikołaj Augustynowicz

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

5. 11.25 – 12.15

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

6. 12.15 – 13.20

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 6EM, 6DM,1A, grupa M11 zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 63

5. godzina lekcyjna – klasa 6DM Pani Jolanta Boniecka przechodzi do sali 66

klasa 1A Pani Monika Piasecka przechodzi do sali 14

6. godzina lekcyjna – grupa M11 Pani Katarzyna Gaworska przechodzi do sali 8

Kresowa 7

20.12.2023 r.(środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

4. 10.30 – 11.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pan Cezary Guściora

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Mergo

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

6. 12.15 – 13.20

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 4M1+4M2+4M8 M, 6DM, 6EM, grupa M5 zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – grupy 4M1+4M2+4M8 Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 56

klasa 6DM Pan Cezary Guściora przechodzi do sali 66

5. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 60

grupa M5 Pani Maria Augustowska przechodzi do sali 40

Kresowa 7

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 66

KLASA 8DM

SALA 56

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Elżbieta Chmiel

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

4. 10.30 – 11.25

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 7DM, 6EM, grupa 5M3+5M10+5M12, 1B zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pan Dariusz Cieśla przechodzi do sali 68

grupy 5M3+5M10+5M12 Pani Barbara Kollar przechodzi do sali 55

4. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Łączyńska – Solis przechodzi do sali 67

klasa 1B Pani Grażyna Zglińska przechodzi do sali 55

5. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Mergo przechodzi do sali 55

W tych dniach obowiązuje strój galowy klas VIII

Lekcje przed i po egzaminie próbnym odbywają się według planu zajęć.

Informacje o egzaminie próbnym znajdują się w zakładce Uczniowie > Egzamin ósmoklasisty

Wycieczka na Roztocze

 5 października w słoneczny jesienny dzień  klasy 5a i 8b wybrały się na wycieczkę do Zamościa, Zwierzyńca i Krasnobrodu. Uczniowie podziwiali idealne miasto Jana Zamoyskiego, rozkoszowali się złotą polska jesienią nad stawami w Zwierzyńcu. Zachód słońca zastał ich przy baszcie w Krasnobrodzie z widokiem na piękne Roztocze.
Zdjęcia i tekst Maria Siemion


Dzień Głośnego Czytania w grupie M6

29. 09. 2021r. w dzień urodzin Janiny Porazińskiej uczniowie klasy M6 aktywnie włączyli się w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Dzieci podczas lekcji wysłuchały wierszy przeczytanych przez nauczyciela, poznały biografię pisarki, przepisały notatkę do zeszytu, dowiedziały się gdzie w Lublinie znajduje się tablica pamiątkowa umieszczona na kamienicy, w której urodziła się pisarka. Klasę M6 odwiedziły uczennice uczęszczające do świetlicy szkolnej, które przeczytały fragment baśni pt. Czarodziejska księga. Dzieci młodsze wykonały piękne ilustracje pod okiem starszych koleżanek. Zajęcia zorganizowały Panie Agnieszka Jakuszewska i Monika Kulbaka.

Sportowy sukces

Dnia 2 października 2021r odbyły się Otwarte Mistrzostwa Karate Kyokuschin Łańcut 21 z udziałem uczniów naszej szkoły, którzy zdobyli 8 medali. Złoty medal zdobyła uczennica klasy 2a Alicja Sosnowska, srebrny medal Maja Sosnowska , brązowe medale Szymon Radzki i Bartosz Radzki.
Mistrzyni i medalistom serdecznie gratulujemy .Czekamy na powtórkę w kolejnych zmaganiach.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Październik miesiącem czytania baśni i legend
Od 2008 r. obchodzimy w naszej szkole w październiku  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę książki
w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych oraz rolę biblioteki w życiu szkoły.  Hasło  tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi:
Baśnie i legendy z całego świata.
Nasza biblioteka w tym roku z okazji święta organizuje:

 • Konkurs plastyczny dla klas 1-3 pod hasłem:
  By czytać się chciało zrób zakładkę wspaniałą
 • Konkurs czytelniczo plastyczny dla klas 4-8
  Moja ulubiona baśń
 • Cykl spotkań z baśniami i legendami  dla dzieci
  z oddziałów 0-3 połączonych z zajęciami origami
 • Zajęcia czytelnicze dla klas 4-5
  W krainie baśni i legend
  Serdecznie zapraszamy do udziału
  w konkursach z nagrodami!
  Więcej informacji w zakładce Biblioteka

Wycieczka klas szóstych

We wrześniu uczniowie klasy 6a i 6b wzięli udział w wycieczce do Janowa Lubelskiego, gdzie miło spędzili czas podczas aktywnego wypoczynku na łonie natury. W programie znalazł się marsz na orientację, w którym musieli zmierzyć się z różnymi zadaniami m.in. wykazać się sprytem przy budowaniu noszy, przenoszeniu  i opatrywaniu rannego,  rozpalaniu ogniska za pomocą krzesiwa oraz uczyli się współpracy w grupie. Ekscytująca i pełna wrażeń okazała się również przejażdżka samochodami terenowymi po lesie. Uczniowie mieli możliwość zmierzenia się na ringu bokserskim, dosiąść byka oraz wcielić się w rolę gigantycznych piłkarzy.

Przyjemnie również było posilić się  upieczoną przy ognisku kiełbaską. Ostatnim punktem wyprawy był park linowy, który wymagał nie lada sprawności i odwagi. Wycieczka była bardzo udana i z chęcią ją powtórzymy.

Wycieczka klasy M12

W dniach 20-23 września grupa M12 uczestniczyła w pokazach i warsztatach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Pierwszego dnia odkryliśmy fascynujący świat roślin i ich związków biologicznie czynnych (m.in. olejków eterycznych, alkaloidów, garbników, glikozydów). Współczesna farmakologia oraz kosmetologia wprowadzają do receptur produktów surowce pochodzenia naturalnego, które pobudzają m.in. procesy odnowy komórek oraz zwiększają ich zdolność do przyswajania substancji odżywczych. Organoleptycznie, za pomocą prostych kluczy i sprzętu laboratoryjnego (pod mikroskopem i stereoskopem), mogliśmy rozpoznawać różne rodzaje surowców tkankowych (kwiaty, owoce, korzenie, liście) oraz beztkankowych (olejki, oleje, miody).
Drugiego dnia poznaliśmy ciekawe grzyby Micromycetes, które wpływają na wiele aspektów życia. Wiele z nich powoduje procesy gnicia i zbijania różnych substratów, ale również produkują one metabolity, które przynoszą wiele korzyści dla ludzkości. Jest nadzieja, że świat nie utonie w plastikowych śmieciach, dzięki grzybowi Pestalotiopsis microspora. Gatunek ten został okrzyknięty nadzieją ekologów, gdyż produkuje enzymy będące w stanie rozłożyć poliuretan. Światło i ogrzewanie w domu dzięki grzybom z przydomowej szklarni? Już wkrótce może stać się faktem. Te i inne ciekawostki poznaliśmy na warsztatach i obserwowaliśmy mikroorganizmy pod mikroskopem.
Trzeciego dnia spełnialiśmy marzenia o zaprojektowaniu własnej gry. Podczas warsztatów korzystaliśmy z aplikacji Scratch. Zrozumieliśmy mechanizm oprogramowania gry. Po tych warsztatach możemy stworzyć grę, która będzie odzwierciedleniem naszej wyobraźni.
Tekst i zdjęcia Agnieszka Trojniak

Turniej piłkarski

W dniu 22.09.2021r, na boisku przy ulicy Kresowej rozegrano zawody piłki nożnej dla klas VII. Turniej O Puchar Dzielnicy TATARY zrealizowano w ramach środków Rezerwy Celowej Rady Dzielnicy Tatary w ramach budżetu Miasta Lublin. W zawodach wzięło udział łącznie 27 zawodników z sześciu klas VII. Zwycięzcami turnieju zostali uczniowie klasy VII d. Wszyscy uczestnicy otrzymali ocenę celującą. Dodatkowo trzy pierwsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz medale.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy sportowej postawy i dziękujemy za wspólną zabawę.
Rada Dzielnicy Tatary
Stowarzyszenie OAKP
Nauczyciele wychowania fizycznego SP27 w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme