REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozporządzenie ws. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublina

Zarządzenie ws. harmonogramu rekrutacji

Uchwała w spr. ustalenia kryteriów

Zarządzenie ws. wzoru wniosku

Wyniki II etapu konkursów LKO

Konkursy LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY w roku szkolnym 2020/2021: II etap

Data Konkurs Liczba uczestników Liczba uczniów zakwalifikowanych
 do III etapu konkursu
3.12.2020 r.  fizyczny 1 0
4.12.2020 r.  języka angielskiego 11 4
7.12.2020 r. chemiczny 1 0
14.12.2020 r. historyczny 3 1
15.12.2020 r. język niemiecki 1 0
16.12.2020 r. język hiszpański 1 1
17.12.2020 r. matematyczny 8 1
18.12.2020 r polonistyczny 5 0

 

Ogłoszenie

Opłata za obiady za luty 2021r. wynosi  70,00 (20 x 3,50). Płatność do końca stycznia 2021 r.

W zakładce STOŁÓWKA znajduje się Regulamin korzystania z kart zbliżeniowych w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie oraz umowa użyczenia karty.

Rodzice dzieci korzystających ze stołówki szkolnej mają obowiązek wypełnić i dostarczyć do szkoły do dnia 25 stycznia umowę użyczenia karty czipowej. Druk umowy można pobrać ze strony szkoły lub z sekretariatu.

Ogłoszenie

Rodzice, uczniowie i nauczyciele dzieci uczących się w klasach tradycyjnych I–III, II poziom Montessori oraz klasach trzecich III poziomu Montessori.

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w w/w oddziałach będzie odbywała się stacjonarnie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 stycznia 2021 r.

Prosimy o przypomnienie zapisów z zarządzenie nr 44/2019/2020 Dyrektora Szkoły oraz:
Procedury bhp obowiązującej rodziców, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 27
im. Marii Montessori w roku szkolnym 2020/21.

Zajęcia odbywają się zgodnie z organizacją pracy szkoły obowiązującą w roku 2020/2021 r.
(więcej…)

 

Oczekując
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku składam życzenia
ciepła dzięki ludzkiej życzliwości,
światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi,
radości w smutku dzięki ludzkiej miłości
i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju.

W imieniu Społeczności
Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori
Dyrektor Wojciech Josicz

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme