WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Opłata za obiady

Opłata za obiady za miesiąc styczeń 2022 r. wynosi 56,00 zł (16 x 3,5). Termin wpłaty do 10.01.2022r.
Od stycznia 2022r. zmienia się numer konta do wpłaty za obiady. Każdy uczeń posiada indywidualny numer konta.  Zostanie on przekazany rodzicom przez wychowawcę. Wyjątkowo w styczniu w przypadku uiszczonej już zapłaty na poprzednie konto pieniądze zostaną przeksięgowane na indywidualne konto ucznia.
01.01.2022 r. zmianom ulegną godzina zgłaszania odpisów oraz termin uiszczania opłat za obiady. Odpisy należy będzie zgłaszać telefonicznie do intendenta (81 746 19 77 wew. 8), bądź mailowo na adres a.plewik@sp27.lublin.eu każdego dnia do godziny 800.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme