WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Ogłoszenie pedagoga szkolnego dotyczące stypendiów

Drodzy Rodzice!

W związku z obecną sytuacją proszę o kompletowanie faktur w celu rozliczenia stypendiów szkolnych i dostarczanie osobiście do pedagoga szkolnego (w budynku ul. Kresowa 7) w celu weryfikacji.

Istnieje możliwość jednorazowego rozliczenia faktur za sześć miesięcy. Proszę je składać ( zgodnie z decyzją UM) nie później niż do 20 czerwca 2021 r.
Przypominam, że wymagane są faktury i rachunki.

wystawione na dzieckoza całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne; ;
wystawione na dzieckoza pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym,
w tym przede wszystkim za zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, gier edukacyjnych, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, plecaków; stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;

wystawione na rodzicaza abonament internetowy za okres styczeń-czerwiec;

wystawione na rodzica – za zakup sprzętu elektronicznego (komputer, laptop, drukarka, tonery, oprogramowanie).

Regina Tatara

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme