WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Ogłoszenie

Szanowni Państwo
Klasy tradycyjne I-III, oraz II i III (poziom klas III) grup Montessori od dnia 5 maja 2021 decyzją Rady Ministrów przechodzą na naukę w systemie stacjonarnym na terenie szkoły zgodnie z planem zajęć poszczególnych klas.
Wykaz sal lekcyjnych dla poszczególnych klas oraz miejsce wejścia ucznia do budynku szkoły z zachowaniem wytycznych GIS, MEiN pozostają bez zmian.
W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
                                                                                                                   Z poważaniem
                                                                                                  Dyrektor szkoły
Wojciech Josicz

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla  klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.) Wytyczne_dla_klas_1-3_SP
Regulamin Organizacji Pracy Szkoły od 5 maja 2021 do 28 maja 2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme