WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Ogłoszenie

Rodzice, uczniowie i nauczyciele dzieci uczących się w klasach tradycyjnych I–III, II poziom Montessori oraz klasach trzecich III poziomu Montessori.

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w w/w oddziałach będzie odbywała się stacjonarnie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 stycznia 2021 r.

Prosimy o przypomnienie zapisów z zarządzenie nr 44/2019/2020 Dyrektora Szkoły oraz:
Procedury bhp obowiązującej rodziców, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 27
im. Marii Montessori w roku szkolnym 2020/21.

Zajęcia odbywają się zgodnie z organizacją pracy szkoły obowiązującą w roku 2020/2021 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły od 18 stycznia 2021 roku obowiązuje następująca organizacja pracy klas tradycyjnych I-III:
1a sala 56 szatnia bez zmian
1b sala 49 szatnia bez zmian
1c sala 68 szatnia w segmencie III wejście do szkoły segmentem III
2a sala 47 szatnia bez zmian
2b sala 47 szatnia bez zmian
2c sala 67 szatnia w segmencie III, wejście do szkoły segmentem III
3a sala 63 szatnia w segmencie III, wejście do szkoły segmentem III
3b sala 46 szatnia bez zmian
3c sala 55 szatnia w segmencie III, wejście do szkoły segmentem III

Oddziały II poziomu i klasy trzecie III poziomy Montessori pracują zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme