WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Ogłoszenie

W związku ze stopniowym przywracaniem stacjonarnej pracy szkół od 25 maja uruchamiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III
oraz konsultacje dla uczniów klas 8.
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zarządzeniami i harmonogramami.

Zarządzenie nr 35
załacznik 1 do zarządzenie 35
Załącznik nr 6 do zarzadzenia 35
Zarządzenie nr 36 dni wolne w czasie egzaminu kl.8
Zarządzenie nr 37
Załącznik nr 1 do zarządzenia 37
Konsultacje dla uczniów klas 8:
KONSULTACJE KLASA 8A
KONSULTACJE KLASA 8CM
KONSULTACJE-klasa_8B
Konsultacje EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA:
klasy 8A i 8B: czwartek 10.20-11.05, sala 111
klasa 8cM – piątek 10.00-10.45, sala 56
Zasady pracy biblioteki szkolnej w czasie stanu epidemii
Godziny korzystania z biblioteki znajdują się w zakładce BIBLIOTEKA.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme