WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Obiady w roku szkolnym 2015/2016

Zapisy na obiady na rok szkolny 2015/2016 prowadzone będą w sekretariacie szkoły od 15 czerwca do 21 sierpnia 2015 r.

Pierwszeństwo w przyjęciu na obiady mają uczniowie:

  • korzystający z dofinansowań do obiadów z MOPR,
  • uczęszczający do świetlicy szkolnej.

W celu zapisania dziecka na obiady należy:

  • wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka na posiłki (plik do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie) i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać skan karty e-mailem na adres poczta@sp27.lublin.eu

Lista uczniów przyjętych na obiady wywieszona będzie na tablicy ogłoszeń w dniu 27 sierpnia 2015 r.

Pliki do pobrania:

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme