WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Obiady – rok szkolny 2022/23

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień 2022r. wynosi 20 x 4,50zł = 90,00zł.

Płatność należy uregulować do 10.09.2022r. na indywidualny numer konta ucznia, który będzie podany przez wychowawców po 01.09.2022r.
Umowy na obiady są dostępne w przedsionku szkoły przy ulicy Kresowej 7, należy je wypełnić i zostawić w sekretariacie, można również wydrukować, wypełnić i przynieść do szkoły. Przedsionek jest otwarty w godzinach 7.30-15.00.
Rodziców, którzy mają zaległości za ubiegły rok proszę o uregulowanie ich do dnia 29 sierpnia 2022 r. Nieuregulowane zaległości będą skutkowały brakiem możliwości zapisania dziecka na kolejny rok.

 

Obiady w szkolnej stołówce będą serwowane od 5.09.2022r.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme