WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Obchody „Roku Polskiego Romantyzmu”

W ramach Roku Polskiego Romantyzmu uczniowie i wychowawcy kl. 8eM i 8 fM przygotowali wieczór historyczno- literacki, w ramach którego przypomniano rys historyczny polskiego romantyzmu oraz przedstawiono jedne z najpopularniejszych utworów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida.  Zaproszeni goście mogli obejrzeć inscenizację ballady „Romantyczność”, wysłuchać tradycyjnej i rapowanej wersji „Reduty Ordona” , a także piękne recytacje „Innowacji”, „Hymnu o zachodzie słońca” Juliusza Słowackiego i wiersza C.K. Norwida „Moja Piosnka II”. Na zakończenie przygotowano prezentację multimedialną podsumowującą dorobek polskiego romantyzmu. 

Natalia Kraszkiewicz

Mikołaj Augustynowicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme