WAŻNE

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

>KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ<<

 

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY – ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy składania wniosków:
– klasy I-III oraz grupy Montessori od 14.04 do 10.06.2023r.
– wnioski uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szk. 2023/24
od 14.04- 16.08.2023r.

KLIKNIJ ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY<<

___________________________________________________________

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2023 wynosi 14 x 4,50zł = 63,00zł

Ze względu na zakończenie roku opłaty za obiady czerwcowe 6-latków należy uiścić wyjątkowo do 10.06.2023. Ewentualne nadpłaty zwrócone będą na koniec czerwca.

ZAPISY NA OBIADY – ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy składania umów:
– klasy I-VIII oraz grupy Montessori od 10.05 do 30.06.2023r.
– umowy uczniów oraz 6-latków, którzy rozpoczną naukę w roku szk. 2023/24
od 10.05- 16.08.2023r.

Umowy korzystania z obiadów 2023/2024 wraz z umowami o kartę zbliżeniową dostępne są w zakładce Stołówka oraz  w wejściu głównym szkoły przy ulicy Kresowej 7.

O szkole

Każdy człowiek posiada wewnętrzną siłę popychającą go do rozwoju. Siły tej nie można powstrzymać, ale dziecko, by ją zużytkować potrzebuje pomocy dorosłych.

Maria Montessori

MISJA

Szkoły Podstawowej nr 27 im. M. Montessori w Lublinie

  • W szkole preferowane są działania oparte na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości.
  • Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierują się dobrem uczniów. Troszczą się o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków. Dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.
  • Szkoła wspiera rozwój dzieci poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania.
  • Nauczyciele dążą do rozpoznawania, zachęcania, rozwijania indywidualnych uzdolnień oraz umiejętności uczniów. Rozbudzają chęć i szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie.
  • Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki oraz pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego.
Przykład dobrych praktyk

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie…
13 listopada odbyła się lekcja otwarta z języka polskiego przeprowadzoną przez Panią Natalię Kraszkiewicz. Udział w niej wzięli uczniowie z klas 7eM, 4 M10, M12, dyrekcja i nauczyciele. Celem głównym przeprowadzonych zajęć była inscenizacja II części Dziadów Adama Mickiewicza. W ciemnej sali, oświetlonej jedynie światłem świec, przygotowano poczęstunek dla dusz, które błąkają się szukając szczęścia. Prowadzący obrzęd dziadów – Guślarz- zaprasza poszczególne duchy – najpierw lekkie, potem ciężkie a na końcu średnie, pytając o ich winę, otrzymaną karę a następnie przyjmuje od nich pouczenie. Obrzęd dziadów w wykonaniu uczniów to przybliżenie romantycznego postrzegania świata, w którym prawdy żywe ścierają się z prawdami martwymi, a także dobry sposób na zachęcenie uczniów do poznania wszystkich części romantycznego dzieła.


Tekst i zdjęcia Natalia Kraszkiewicz

Materiały do prezentacji o szkole opracowały: Katarzyna Lenart, Ewa Orłowska

Projekt i animacja Agnieszka Trojniak

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme